Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

F5: Bezpieczeństwo aplikacji priorytetem

Wyniki badania State of Application Delivery 2017: Bezpieczeństwo priorytetem przy wdrażaniu usług aplikacyjnych. Po raz pierwszy w historii bezpieczeństwo wyprzedziło dostępność i stało się priorytetem przy wdrażaniu aplikacji.

Firma F5 Networks ogłosiła wyniki badania „2017 State of the Application Delivery” (SOAD). Przeprowadzonym po raz trzeci badaniem objęto ponad 2000 ekspertów w zakresie IT, sieci, usług aplikacyjnych i bezpieczeństwa, by określić rolę, jaką w dużych przedsiębiorstwach pełnią usługi aplikacyjne we wdrażaniu aplikacji szybciej, inteligentniej i bezpieczniej.

Rok 2017 w obszarze EMEA zapowiada się intensywnie, gdyż przeciętna firma planuje wdrożenie 18 usług aplikacyjnych w następnych 12 miesiącach. W roku 2016 średnia na świecie wyniosła tylko 12. Ze względu na rosnące zagrożenie po raz pierwszy szybkość wdrożenia oraz dostępność zostały uznane za mniej istotne niż ogólne bezpieczeństwo aplikacji. Wśród najważniejszych usług zapewniających bezpieczeństwo wymieniono firewalle sieciowe, antywirusy oraz usługi SSL VPN.

Era kompetencji chmurowych

W roku 2017 w obszarze EMEA najwięcej inwestycji planuje się w rozwój prywatnych chmur on-premise (46%). Niemal połowa respondentów (48%) uważa, że prywatne chmury będą pełniły strategiczną funkcję w ciągu następnych 2–5 lat, a trzy czwarte wszystkich aplikacji danego przedsiębiorstwa znajdzie się w chmurze do końca 2017 r.

Według respondentów chmura powinna zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa oraz możliwości audytowania jak usługi serwerowe (61%). To wskazuje, że firmy są zaniepokojone potencjalnymi zakłóceniami bieżącej działalności, jakie może spowodować przeniesienie aplikacji do chmury.

Niezależnie od tych obaw badani wskazują, że transfer do bardziej elastycznego środowiska chmurowego nabiera rozpędu. Czterech na pięciu respondentów twierdzi, że wdrażają modele chmury hybrydowej. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie spójnej polityki w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach (25%).

– Organizacje przeznaczają środki na strategie chmurowe – powiedział Ireneusz Wiśniewski, Country Manager F5 Networks w Polsce. – Wciąż istnieją wyzwania do pokonania, ale podejście do hybrydowych środowisk chmurowych jasno wskazuje na zwiększające się znaczenie elastyczności oraz szybkości działania aplikacji, które można zapewnić bez uszczerbku na bezpieczeństwie.

Im więcej aplikacji firma wdraża, tym większą ma motywację do wykorzystania zalet chmury. Badani, którzy obsługują największą liczbę aplikacji (ponad 3 tys.) wskazują, że procentowo najwięcej z nich znajduje się w chmurze.

Cyberataki coraz bardziej wyrafinowane – zmiana priorytetów

Wchodzimy w nową erę w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Zespoły ds. zapewnienia bezpieczeństwa rozszerzają swoją działalność poza tradycyjne firewalle czy dotychczas stosowane rozwiązania. Firmy posiadające firewalle aplikacyjne (WAF) oraz usługi zapobiegania atakom DDoS mają największe zaufanie do swoich możliwości odparcia ataku na poziomie aplikacyjnym oraz, co ciekawe, podobnie myślą przedsiębiorstwa, które stosują strategię cloud-first.

– Przez ostatni rok nie było tygodnia bez doniesień na temat cyberataków – dodaje Ireneusz Wiśniewski. – Jednocześnie nie obserwujemy na rynku trendu, żeby naruszenia bezpieczeństwa spowalniałyby cyfrową transformację. Nasz raport wskazuje, że konkurencyjne niekiedy wymagania klientów oraz zespołów bezpieczeństwa pomagają firmom wdrażać aplikacje i usługi aplikacyjne, a w rezultacie opracowywać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, na które wskazują ankietowani:
– większe wyrafinowanie ataków (64%),
– niedocenianie następstw ataku i niestosowanie się do przyjętych dobrych praktyk (53%).

Co ciekawe, mimo że ponad połowa badanych wskazuje, że wyzwaniem są pracownicy i ich zachowanie, jedna trzecia (32%) przyznaje, że wyzwaniem jest niedostateczny poziom kompetencji w obszarze bezpieczeństwa IT, jak również niedostateczna liczba szkoleń w tym zakresie.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.