Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

W magazynach zachodzą obecnie zmiany, do których przyczynił się rozwój e-handlu. Przewiduje się, że do 2020 r. sprzedaż internetowa w Europie wzrośnie do ponad 700 mld USD z obecnych 457 mld USD. A konsumenci oczekują jeszcze szybszej dostawy zamówionych produktów.

Read more

Według „Raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 2017” firmy F-Secure nadchodzą czasy dynamicznych zagrożeń, a złośliwe oprogramowanie w klasycznym wydaniu odchodzi do lamusa. Poprzedni rok pokazał, że cyberzagrożenia stają się coraz bardziej realne.

Read more

Wskaźnik trendu giełdowego stanowi wiarygodny estymator wartości przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej branży produkcyjnej. Ze względu na precyzyjną analizę wyników poszczególnych przedsiębiorstw indeks GIP może stanowić wiarygodny barometr faktycznego stanu sektora produkcji.

Read more

Uczenie maszynowe coraz częściej wykorzystywane jest przez firmy z wielu sektorów gospodarki w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Ale mimo oczywistych korzyści jedynie 20% przedsiębiorstw rozumie, jak technologia ta może wpłynąć na ich rozwój.

Read more

Dziewiętnasta coroczna konferencja firmy Dassault Systèmes, skierowana do społeczności projektantów i inżynierów 3D obejmowała wystąpienia Anousheh Ansari i Jasona Silvy, prezentacje klientów, 200 interaktywnych sesji treningowych i stoiska 100 wystawców.

Read more

Termin: 2 marca 2017 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Organizator: Axon Media Group

Bezpłatna konferencja techniczna, która odbędzie się na początku marca w Bydgoszczy, przeznaczona jest dla specjalistów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za optymalizację zużycia energii i obniżanie kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jej płynności i wydajności. Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty i wystawa stoisk firm. Wydarzenie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach oraz zdobycia cennych kontaktów biznesowych.

Konferencja skierowana jest m.in. do prezesów i właścicieli firm produkcyjnych, kierowników działów utrzymania ruchu, kierowników linii produkcyjnych, inżynierów procesu/produkcji, technologów ds. gospodarki mediami, którzy zarządzają energią elektryczną oraz takimi mediami technicznymi, jak sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz i specjalistyczne gazy technologiczne.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

• Audyt energetyczny – optymalizacja kosztów zużycia energii i pozyskanie finansowania
• System monitorowania energii i mediów jako narzędzie do optymalizacji produkcji
• Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
• Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej na przykładzie obiektów przemysłowych
• Sprężone powietrze – metody działań oszczędnościowych, przykłady zrealizowanych projektów
• Kontrola procesów spalania
• Termowizja jako narzędzie wspomagające optymalizację wykorzystania mediów
• Sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć
• Wykorzystanie systemu pomiarowego do monitorowania i analizy wskaźników jakościowych oraz efektywnościowych
Bezpłatne praktyczne warsztaty: „Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania" (eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii)

Informacje: www.axonmedia.pl/konferencje/aktualne

Read more

Bezpłatna konferencja dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz utrzymania ruchu. Wydarzenie poprowadzą praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne, skuteczne rozwiązania.

Read more

Cyfrowa transformacja w ciągu najbliższych kilku lat przyniesie nie tylko wzrost inwestycji w chmurę obliczeniową, Internet Rzeczy i rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa. Należy spodziewać się upowszechnienia VR i AR, a także szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

Read more

Nowa generacja Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) dla przemysłu, o rozszerzonej funkcjonalności, bogatszym interfejsie użytkownika oraz zwiększonym wsparciu działalności w skali globalnej.

Read more

Rok 2017 to weryfikacja trendów w sektorze produkcji. Po okresie uważnego przyglądania się takim zjawiskom, jak Przemysł 4.0, chmura obliczeniowa, Big Data czy rozszerzona rzeczywistość przyszedł czas na weryfikację obietnic i odniesienie ich do rachunku finansowego.

Read more