Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC FutureScape: prognozy dla CIO 2017

Aktywna rola dyrektorów ds. informatyki w kształtowaniu strategii cyfrowej spowoduje, że 60% z nich stanie się liderami cyfrowej transformacji w swoich przedsiębiorstwach w 2017 r.

Działy IT bardziej niż kiedykolwiek poddawane są olbrzymiej presji, aby wspierać transformację w swoich przedsiębiorstwach i osiągnąć sukces dzięki efektywnemu wykorzystaniu technologii cyfrowych. Brak właściwie przygotowanej strategii cyfrowej spycha je do podrzędnej roli zarządzania długiem technicznym i niesprawnymi procesami biznesowymi.

Aby pomóc dyrektorom i menedżerom IT w efektywnym kierowaniu podległymi im jednostkami poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej, firma International Data Corporation opublikowała raport IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions (IDC FutureScape: Prognozy i plany działania na rok 2017 dla dyrektorów informatyki na całym świecie).

Oto 10 najważniejszych prognoz, których mogą się spodziewać działy informatyczne przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 36 miesięcy i plany działania na 2017 r. dla dyrektorów IT.

Prognoza 1. W 2019 r. 40% projektów informatycznych będzie dotyczyło tworzenia nowych usług cyfrowych oraz strumieni przychodów opartych na monetyzacji danych.

Prognoza 2. W 2018 r. 65% działów informatycznych będzie tworzyć nowe usługi udostępniane wewnętrznym lub zewnętrznym klientom, aby dostosować się do wymagań cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach.

Prognoza 3. Brak wizji, wiarygodności lub zdolności do wywierania wpływu powoduje, że w 2017 r/ 40% dyrektorów ds. informatycznych nie stanie się liderami cyfrowej transformacji w swoich przedsiębiorstwach.

Prognoza 4. Do 2019 r. 75% dyrektorów ds. informatycznych odczuje ograniczenia tradycyjnego modelu zarządzania usługami IT i coraz częściej będzie uwzględniać w swoim działaniu zintegrowane praktyki zarządcze pozwalające skutecznie dokonywać cyfrowej transformacji.

Prognoza 5. Do 2018 r. 40% dyrektorów ds. informatyki podejmie inicjatywy w zakresie cyfrowej transformacji, które będą obejmować tworzenie powiązań organizacyjnych z zespołami odpowiedzialnymi za technologie w poszczególnych jednostkach biznesowych oraz innymi niezintegrowanymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, aby ułatwić zmiany sposobu myślenia i działania oraz kultury przedsiębiorstwa.

Prognoza 6. W 2019 r. 80% bimodalnych działów informatycznych będzie obciążonych poważnym długiem technicznym, który spowoduje spiralę wzrostu kosztów oraz ograniczy zdolności do świadczenia nowoczesnych usług IT.

Prognoza 7. Do 2018 r. 45% dyrektorów ds. informatycznych przesunie swoje najważniejsze działania z obszaru fizycznego do cyfrowego; będzie przeznaczać mniej czasu na optymalizację procesów biznesowych i zarządzanie nimi, aby skupić się na zapewnieniu skalowalności, przewidywalności i szybkości uruchamiania nowych usług.

Prognoza 8. W 2018 r. 45% dyrektorów ds. informatycznych będzie się koncentrować na tworzeniu i wdrażaniu platform oraz wykorzystaniu środowiska programistyczno-operacyjnego (DevOps) w celu przyspieszenia tworzenia oprogramowania, obniżenia kosztów i zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa.

Prognoza 9. Do 2019 r. 70% działów informatycznych zmieni swoją kulturę poprzez wprowadzenie środowiska pracy na wzór start-upów, z procedurami zwinnego (Agile) programowania i społecznościami open source.

Prognoza 10. W 2017 r. 80% dyrektorów ds. informatycznych będzie wspierać tworzenie globalnych portfeli ryzyka, które umożliwiają elastyczne reagowanie na problemy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak zgodność z przepisami, zapewnienie ciągłości działania i zdarzenia katastroficzne.

Prawdopodobnie wielu polskich przedsiębiorców czytając takie prognozy, zadaje sobie pytania: czy wyzwania przed jakimi stoją działy IT dotyczą tylko przedsiębiorstw globalnych, które muszą bacznie obserwować, co dzieje się na rynku technologii i szybko na to reagować? Czy budowanie strategii cyfrowej przez lokalne przedsiębiorstwa nie jest przypadkiem fanaberią i niepotrzebną stratą czasu, szczególnie w sytuacji, gdy poziom wykluczenia cyfrowego znacznych grup konsumentów często studzi ambitne projekty wielu lokalnych start-upów? Jak, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, najlepiej wykorzystać możliwości gospodarki cyfrowej, aby nakłady inwestycyjne przynosiły oczekiwane rezultaty?

Nie ulega wątpliwości, że tempo zmian modeli biznesowych oraz możliwości tworzenia nowych produktów i usług dzięki technologiom cyfrowym w rozmaitych sektorach gospodarki będzie różne. Dużego tempa zmian należy się spodziewać w ochronie zdrowia, rozrywce czy mediach, a znacznie wolniejszego np. w przemyśle wydobywczym.

Nie ma zatem uniwersalnej recepty ani dla firm globalnych, ani lokalnych, jak najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian. Dlatego tak ważne jest, aby każde przedsiębiorstwo miało własną strategię cyfrową, która zapewni identyfikowanie zagrożeń dla konkretnej działalności i jednocześnie wskazanie przemyślanego kierunku transformacji cyfrowej, umożliwiającej uniknięcie błędnych decyzji oraz nietrafionych inwestycji.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.