Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

DSR: trendy w sektorze produkcji 2017

Od kilku lat prowadzone są zaciekłe dyskusje dotyczące faktycznego wpływu wielkich trendów technologicznych na sposób działania firm produkcyjnych. Po okresie uważnego przyglądania się takim zjawiskom, jak Przemysł 4.0, chmura obliczeniowa, Big Data czy rozszerzona rzeczywistość przyszedł czas na weryfikację obietnic i odniesienie ich do rachunku finansowego.

Sektor produkcyjny zawsze podchodził do nowinek w sposób ostrożny, ale z pewnością jest to miejsce, gdzie innowacje są konfrontowane z rzeczywistością. Jeśli przejdą pozytywnie testy, staną się standardem.

Trend 1. Oprogramowanie dla produkcji wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość

Okulary rozszerzonej (Augmented Reality – AR) lub wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality – VR) są powszechnie dostępne w domowej rozrywce, ale wciąż w niewielkim stopniu ich potencjał jest rozwijany w biznesie, a w szczególności w przemyśle, gdzie scenariuszy ich wykorzystania jest naprawdę dużo. Wyzwaniem z pewnością jest proces certyfikacji takich urządzeń w zastosowaniach przemysłowych. Biorąc pod uwagę fakt, że dostawcy otwarcie deklarują chęć certyfikacji lub wręcz potwierdzają rozpoczęcie takiego procesu, możemy spodziewać się w tym roku rozpoczęcia działań developerskich wykorzystujących właśnie okulary rozszerzonej rzeczywistości.

Kolejnym wyzwaniem jest jednak samo zastosowanie, by stały się one faktycznym narzędziem usprawniającym pracę, a nie tylko nowinką czy popularnym gadżetem. Mamy już przecież do czynienia z aplikacjami dla serwisantów, prezentujące przewodniki po wymianie elementów albo wyznaczające strefy bezpieczeństwa dla osób obsługujących maszyny. Czy takie przykłady są warte inwestycji?

– Zdecydowanie lepsze w zastosowaniu są rozwiązania, które dosłownie uwolnią ręce operatorów maszyn od innych operacji poprzez dostarczanie łatwo dostępnych informacji – podkreśla Piotr Rojek, prezes zarządu w firmie DSR. – Z pewnością rozwinie się grono specjalizowanych dostawców oprogramowania wykorzystującego możliwości smart glasses. Podejmą oni również próby dostosowania istniejących aplikacji do wykorzystania w rozszerzonej rzeczywistości. Po okresie fascynacji przyjdzie jednak czas na rzetelny rachunek ekonomiczny i odpowiedź na pytanie: czy tego typu rozwiązania przynoszą realną wartość dla firmy?

Trend 2. Manufacturing Big Data

Przedsiębiorstwa z rozwiniętymi procesami produkcji od zawsze były zmuszone do przetwarzania ogromnych zasobów danych pochodzących z różnorodnych źródeł. Być może nikt nie określał tego zjawiska mianem Big Data, ale z pewnością gromadzenie i analiza danych prowadzi m.in. do lepszego reagowania na popyt rynkowy, zapewnienia lepszej terminowości dostaw, kreowania nowych ofert dla klientów oraz przyspieszenia procesu wprowadzania produktu na rynek.

Szczególnym wyzwaniem dla rozwoju Big Data w produkcji pozostaje zapewnienie ich prywatności. Wielkie firmy produkcyjne w przypadku zbierania danych wyznaczają reguły, na podstawie których albo wykorzystają je do usprawnień własnych procesów, albo udostępnią do badań firmom zewnętrznym. Kluczem będzie możliwość ich anonimizacji, czyli zapewnienia odpowiedniej ochrony tajemnic firmowych, np. technologicznych. Daje to szansę na swego rodzaju porównanie (benchmark) produktywności firm dzięki zastosowaniu Manufacturing Big Data.

Trendem dodatkowo napędzającym zjawisko Big Data jest z pewnością dynamiczny rozwój Internetu Rzeczy, na który zwracają uwagę polscy menedżerowie produkcji.

– Już dzisiaj istnieje szereg scenariuszy wykorzystania czujników na hali produkcyjnej. Szansa związana z komunikacją urządzeń rodzi jednak obawy o zdolność do przetwarzania tak ogromnych zasobów danych. Wielki apetyt na analizę danych jest mocno powiązany ze zintegrowanym planowaniem i pokazuje, jak istotny jest wpływ koncepcji Big Data w produkcji – dodaje Piotr Rojek.

Trend 3. Chmura w produkcji

Miniony rok to z pewnością okres, w którym wszystkie firmy odmieniały słowo chmura przez wszystkie przypadki. Praca zdalna, możliwość bezpiecznego gromadzenia ogromnych zasobów danych, elastyczność wykorzystania mocy obliczeniowej, rozwój nowych aplikacji i usług to tylko część możliwości, jakie oferuje model cloud. Sektor produkcyjny powoli otwiera się na chmurową rewolucję, która dla wielu firm wytwórczych może okazać się szansą na szybkie wyrównanie różnic w cyfryzacji swoich procesów.

Korzyści są dostrzegalne zarówno w zakresie technologii, jak i w sposobie płatności, tzn. w modelu subskrypcyjnym. Daje on dostęp do zaawansowanych systemów IT nawet najmniejszym podmiotom, zainteresowanym skutecznym wsparciem swojej produkcji.

– Z pewnością systemy główne będą wciąż wdrażane w modelu tradycyjnym, lokalnie na serwerach firm, ale oprogramowanie wspierające funkcje uzupełniające zostaną przeniesione do chmury i będą rozliczane jak usługa. Przykładem mogą być systemy Shop Floor Control do rejestracji produkcji – wskazuje Piotr Rojek.

Model cloud pomaga również w szybkiej ekspansji na nowych rynkach międzynarodowych. Firmy produkcyjne coraz częściej spoglądają na rynki międzynarodowe – przede wszystkim, by być bliżej rynku zbytu swoich produktów, co pozwala wyprzedzić chińską konkurencję. Mając do dyspozycji narzędzia wspomagające zarządzanie w chmurze, firmy mają szansę błyskawicznie wejść w posiadanie rozwiązań dostępnych bezinwestycyjnie w postaci jednorazowych opłat miesięcznych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.