Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: cyfrowa transformacja w Polsce

IDC: cyfrowa transformacja nabiera tempa również w Polsce, choć wzrost sprzedaży nowych technologii jeszcze nie równoważy spadków na rynku tradycyjnych rozwiązań IT.

W ubiegłym roku według analityków zanotowano dwucyfrowe spadki na rynku PC, pamięci masowych oraz serwerów. Odnotowano natomiast wzrost inwestycji w zakresie nowych technologii – w 2016 r. wydatki na chmurę publiczną wzrosły o 25%. Mimo wzrostu są one jednak znacznie niższe niż na rynkach rozwiniętych.

Cyfrowa transformacja staje się faktem. Już blisko 58% europejskich firm stworzyło w ramach swojego działu biznesowego lub IT jednostkę odpowiedzialną za cyfrową transformację. Jak szacuje IDC, do końca 2017 r. już ponad 80% przedsiębiorstw będzie posiadało zespół odpowiedzialny za cyfryzację. W przypadku co trzeciej firmy z listy Fortune 500 wzrost sprzedaży produktów i usług opartych na danych przewyższy dwukrotnie wartość sprzedaży tradycyjnych produktów i usług. Jak na tym tle wygląda Polska?

Polskie firmy wydają więcej na nowe technologie

Badania firmy analitycznej IDC pokazują, że choć nadrabiamy technologiczne zaległości to wciąż dzieli nas duży dystans od dojrzałych i dobrze zinformatyzowanych rynków zachodnich. Ale jest też dobra informacja: polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w nowe technologie. W ostatnich latach lokalne firmy z często niewielkich, rodzinnych spółek przekształciły się w duże przedsiębiorstwa działające także poza granicami kraju, a ich menedżerowie zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, że bez inwestowania w nowe technologie, w szczególności w chmurę obliczeniową, analitykę, rozwiązania mobilne czy Internet Rzeczy, nie będą w stanie konkurować na globalnym rynku.

– Dla ponad połowy polskich firm priorytetem jest poprawa zadowolenia klienta z kierowanej do niego oferty, a nie da się tego osiągnąć bez dokładnego poznania jego preferencji, zainteresowań. Te informacje można pozyskać dzięki inwestycjom w zakresie rozwiązań Trzeciej Platformy. Firmy coraz częściej to rozumieją – zwraca uwagę Ewa Zborowska z IDC.

Dobrze pokazuje to struktura wydatków na IT. W ubiegłym roku znacząco, bo aż o 20,5% spadła sprzedaż rozwiązań opartych na tradycyjnej architekturze typu klient-serwer. Firmy zmniejszyły wydatki nie tylko na komputery stacjonarne (o 17,7%), ale także tablety (o 18,7%), serwery high-end (o 25,9%), serwery średniej klasy (o 12,1%) czy pamięci masowe (o 21,2%). Największy spadek zanotowano w obszarze serwerów volume– o 41,8%. Rynek ratują inwestycje w nowe technologie – w ubiegłym roku zanotowano dwucyfrowy wzrost wydatków na chmurę obliczeniową czy Internet Rzeczy, ale na tle Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej są one wciąż relatywnie niewielkie.

Czas na chmurę

Jak szacuje IDC, do 2020 r. już co najmniej 45% oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej w europejskich przedsiębiorstwach będzie dostarczane w modelu chmurowym. Tym samym w 2020 r. inwestycje w rozwiązania chmurowe będą stanowiły 20% wydatków na infrastrukturę IT oraz 25% wydatków przeznaczanych na zakup oprogramowania, usług i sprzętu. Jak na tym tle wygląda Polska?

Ze wstępnych szacunków IDC wynika, że w 2016 r. polski rynek chmury publicznej wzrósł o ponad 25% w porównaniu do roku 2015. Firma analityczna prognozuje, że wartość rynku chmury publicznej w 2016 r. w Polsce sięgnie ponad 160 mln USD. Jeśli nie nastąpi nic niespodziewanego, a jak pokazał rok 2016, rynek IT nadal potrafi (nie)mile zaskoczyć, w 2017 r. wartość chmury publicznej w Polsce powinna przekroczyć 200 mln USD.

– Szacujemy, że do 2019 r. polski rynek chmury publicznej będzie rósł średnio 5 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT, co oznacza, że nie odstajemy pod względem inwestycji w cloud computing od światowej średniej. Średnie tempo inwestycji w chmurę publiczną do 2019 r. globalnie wyniesie 21,5%, gdy tymczasem w Polsce sięgnie 18,6% – zwraca uwagę Ewa Zborowska.

O tym, że polski rynek upodabnia się pod względem inwestycji IT do zachodniego, świadczy także struktura wydatków na usługi chmurowe. SaaS stanowi w Polsce największą część rynku chmury publicznej (66,8%), podobnie jak na świecie (68,5%). Usługi IaaS odpowiadają w Polsce za 23,1% udziałów w rynku. Najmniejszą częścią polskiego rynku chmury publicznej jest PaaS, ale analitycy IDC zwracają uwagę, że udział tych usług chmurowych (obecnie stanowiący 10,1%) będzie rósł kosztem rynku IaaS. Tym samym polski rynek będzie podążał drogą rozwoju globalnego rynku chmury publicznej.

Polski rynek nie różni się od znacznie bardziej rozwiniętych rynków Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej także pod względem głównych barier w rozwoju chmury publicznej. Wszędzie kwestie bezpieczeństwa, prywatności oraz regulacje prawne są istotnym ograniczeniem.

Internet Rzeczy: w Polsce to tylko 49 USD „na głowę”

Jak wynika z raportu Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide IDC, rynek Internetu Rzeczy na świecie wart będzie w 2020 r. już 1,5 bln USD. Motorem wzrostu będzie przede wszystkim Europa Zachodnia, która ma odpowiadać za 20% rynku i gdzie wzrost rok do roku wyniesie 17%.

Najwięcej per capita na IoT wydadzą kraje skandynawskie: w Szwecji nakłady na Internet Rzeczy wyniosą 398 USD, w Norwegii 369, a w Norwegii 355 USD. Polska w tym rankingu wypada na razie słabo, z wynikiem 49 USD. Odstajemy nie tylko od liderów rynku, ale także od zachodnioeuropejskiej średniej, która wynosi 249 USD. I mimo że rynek IoT rośnie w dwucyfrowym tempie, trudno nam będzie dogonić rozwinięte gospodarki przy utrzymaniu takiego tempa wzrostu.

– Jeszcze w 2014 r. wartość inwestycji w IoT w Polsce wyniosła 2 mld USD, w 2018 r. wyniesie ona już jednak ponad 3,7 mld USD, a w 2020 r. 5,4 mld USD. Jest to wartość całego ekosystemu IoT, czyli nie tylko urządzeń końcowych, sensorów czy liczników, ale również oprogramowania, usług IT i telekomunikacyjnych czy też infrastruktury IT. Szacujemy, że do 2020 r. wydatki na IoT będą rosły średnio w tempie 20,8% rok do roku – zwraca uwagę Jarosław Smulski z IDC.

Nie wszystkie segmenty polskiego rynku IoT będą się rozwijać równie szybko. W 2018 r. największą wartość będzie miał rynek monitorowania pojazdów (344 mln USD), smart grid (227 mln USD) oraz produkcji (183 mln USD). Jednak to rynek rozwiązań dla AGD będzie do 2018 r. rósł najszybciej – o 46%, szybko rozwijał się będzie także rynek rozwiązań dla motoryzacji (wzrost o 39%) oraz rozwiązań wykorzystywanych do tworzenia spersonalizowanych promocji (wzrost o 36%).

Szanse i ryzyko

Cyfrowa rewolucja niesie ze sobą więcej możliwości, ale także większe ryzyko. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w poziomie inwestycji w IT. Sprzedaż rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa IT dla najnowszych technologii, takich jak chmura, mobilność czy Internet Rzeczy będzie rosła w tempie dwucyfrowym. Jak wskazują analitycy IDC, w regionie CEE sam tylko rynek bezpieczeństwa dla IoT będzie rósł ponad 20%. W Polsce, która jest jednym z jego liderów, można się spodziewać nawet szybszego wzrostu.

Sprzedaż systemów IT wzrośnie także ze względu na wprowadzenie nowych regulacji prawnych. Według szacunków IDC, w związku z regulacjami GDPR związanymi z ochroną danych osobowych, w latach 2017–2019 organizacje w Europie wydadzą na oprogramowanie do bezpieczeństwa i storage prawie 9 mld USD. Firma analityczna przewiduje, że wzrost sprzedaży oprogramowania i infrastruktury niezbędnej do tego, by spełnić wymagania regulatora, przekroczy 30% rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.