Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

IDC: szybki rozwój sztucznej inteligencji

Analitycy IDC prognozują, że cyfrowa transformacja w ciągu najbliższych kilku lat przyniesie nie tylko wzrost inwestycji w chmurę obliczeniową, Internet Rzeczy i rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa. Należy spodziewać się upowszechnienia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a także szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

IDC szacuje, że w 2017 r. już jedna czwarta z 500 największych europejskich firm będzie wykorzystywała technologię wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w swoich działaniach marketingowych. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu inwestycji w technologie AR/VR wyniesie w obszarze handlu 185%, produkcji procesowej 183%, transportu, logistyki i zarządzania dostawami 170%.

– W 2016 r. byliśmy świadkami fenomenu niesamowitej popularności Pokemon GO. Z niszowej do tej pory technologii zaczęły w bardzo krótkim czasie korzystać miliony osób, dostrzegając jej zalety i potencjał. W ciągu kilku najbliższych lat ten scenariusz będzie się powtarzał. Technologia VR/AR ma tak wiele do zaoferowania, że nikt kto się z nią zetknął, nie pozostanie obojętnym, gdy na horyzoncie pojawią się nowe możliwości jej zastosowania – przekonuje Jarosław Smulski z IDC.

Firma analityczna prognozuje, że jeśli jeden z graczy pokroju Facebook, Apple, Google, Microsoft lub Samsung będzie w stanie stworzyć w ciągu 2 najbliższych lat narzędzie, które umożliwi łatwe tworzenie kontentu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, to 1/5 treści publikowanych na Facebooku będzie wykorzystywać AR/VR.

W erze sztucznej inteligencji i danych

W ciągu najbliższych kilku lat będziemy też świadkami szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie ona wykorzystywana w bankowości, m.in. do precyzyjnego scoringu kredytowego, a także do tworzenia spersonalizowanych ofert finansowych czy rekomendacji zakupowych. Sztuczna inteligencja będzie też na szerszą skalę wykorzystywana w służbie zdrowia, co pozwoli na precyzyjniejszą diagnozę i bardziej spersonalizowane leczenie.

Zdaniem analityków IDC do 2019 r. już 40% wszystkich inicjatyw w zakresie cyfrowej transformacji i 100% wszystkich skutecznych działań IoT będzie wspieranych sztuczną inteligencją. Do 2018 r. 75% organizacji i deweloperów zawrze funkcjonalność technologii cognitive, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego w przynajmniej jednej tworzonej przez siebie aplikacji, włączając w to narzędzia do analityki biznesowej.

IDC zwraca także uwagę na cienie cyfrowej transformacji. Do 2020 r. obawy związane z prywatnością, utratą kontroli oraz brak zrozumienia zasad działania systemów cognitive i sztucznej inteligencji przyczynią się do powstania ruchów przeciwnych tym rozwiązaniom i 10% konsumentów przestanie z nich korzystać.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.