Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Nowa generacja Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) dla przemysłu, o rozszerzonej funkcjonalności, bogatszym interfejsie użytkownika oraz zwiększonym wsparciu działalności w skali globalnej.

Infor poinformował o dostępności uaktualnionej wersji oprogramowania Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zaawansowanego, elastycznego rozwiązania, które zapewnia firmom funkcjonalność potrzebną do utrzymania konkurencyjności w dzisiejszym złożonym, globalnym środowisku biznesowym.

Infor CloudSuite Industrial umożliwia przedsiębiorstwom produkcyjnym i dystrybucyjnym spełnianie ich specyficznych potrzeb biznesowych, w których szczególną rolę odgrywają: informacja dostosowana do funkcji pracownika, preferencje użytkownika, znajomość narzędzia, intuicyjna nawigacja i dostosowanie do danej branży, począwszy od małego producenta do przedsiębiorstwa sprzedającego pod własną marką, jak i posługującego się złożonymi modelami biznesowymi MTO (Make to Order) i ETO (Engineer to Order).

Kolejna generacja Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), wersja 9.01, zapewnia dostęp do nowych funkcji wspomagających zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, usprawniających prowadzenie operacji biznesowych na całym świecie z użyciem różnych walut klientów i dostawców, zaawansowanych funkcji Pick, Pack, and Ship oraz udoskonalonych specjalistycznych funkcji dla przemysłu.

Rozwiązanie zawiera również najnowsze innowacje technologiczne firmy Infor: Platformę Xi, w tym Infor ION, Infor Ming.le, Infor BI, Infor Document Management (IDM) oraz najnowszą wersję Infor Mongoose. Zapewnia bardziej intuicyjne korzystanie z oprogramowania w połączeniu z personalizacją aplikacji i możliwością jej rozszerzenia za pomocą elastycznych form projektowych, kontekstowych raportów Business Intelligence oraz innych rozwiązań. Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) może być wdrażany zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Najnowsza wersja platformy Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) oferuje zwiększoną wydajność produkcyjną – od lepszego raportowania i śledzenia wykorzystania maszyn do bardziej zaawansowanego projektowania procesów z wykorzystaniem wykresu Gantta, zapewniając lepsze planowanie i szeregowanie zadań na poziomie zaawansowanym, z szybkim dostępem do harmonogramów i możliwością ich zatwierdzania za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

Przygotowano także nowe strony główne platformy Infor Ming.le dla działu zakupów, kontrolingu, obsługi klienta, zarządu, kontroli magazynów, planowania produkcji, kierowników projektów oraz sprzedawców. Każda z nich przeznaczona jest dla konkretnych ról pełnionych przez pracowników i składa się z unikatowych widgetów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i pełnionych funkcji. Użytkownicy mogą dodatkowo personalizować lub tworzyć własne strony główne. Widgety umożliwiają również dostęp do wyszukiwania konkretnych informacji dostępnych w aplikacji Infor CloudSuite Industrial, potrzebnych przy podejmowaniu konkretnych decyzji.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) zawiera także więcej funkcji służących do zarządzania globalną działalnością produkcyjną. Oprócz funkcji wielowalutowości, która była dostępna już wcześniej, użytkownicy mogą teraz definiować różne waluty dla poszczególnych klientów i dostawców, dostosowując je do bardziej złożonych wymagań dotyczących transakcji walutowych i możliwości składania zamówień w innej walucie niż domyślna waluta danego klienta. Użytkownicy będą też mogli korzystać z lepszego raportowania transakcji rzeczowych (material transactions) oraz filtrować transakcje wpisane do księgi głównej i innych raportów na podstawie unikatowego numeru dokumentu.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) stworzono w oparciu o Infor CloudSuite dostępne na Amazon Web Services (AWS). Dzięki elastycznemu modelowi dostarczania oprogramowania przez subskrypcję klienci mogą obniżyć wydatki na IT, nie zmniejszając przy tym korzyści związanych z wglądem w pełny globalny łańcuch dostaw, uzyskując przejrzysty obraz całego systemu dostępny dla wszystkich kluczowych decydentów – od dostawców do odbiorców.

– Producenci potrzebują rozwiązań, które uproszczą złożony łańcuchów dostaw i pomogą im dostarczać na rynek produkty szybciej, za każdym razem na czas realizując zobowiązania wobec klientów – powiedział Mark Humphlett, Sr. Director Industry i Solution Strategy w firmie Infor. – Korzystając z oprogramowania Infor, organizacje mogą personalizować i rozszerzać swój system ERP, spełniając indywidualne wymagania i łatwo radząc sobie z codziennymi wyzwaniami stwarzanymi przez pracowników, infrastrukturę sprzętową i dostawców dzięki implementacji w tym rozwiązaniu najlepszych praktyk wytwarzania oraz przepływu procesów.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.