Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Wzrost wydajności pracy w magazynie

W magazynach zachodzą obecnie zmiany, do których przyczynił się w dużej mierze rozwój handlu elektronicznego. Przewiduje się, że do 2020 r. sprzedaż internetowa w Europie wzrośnie do ponad 700 mld USD z obecnych 457 mld USD. A konsumenci oczekują jeszcze szybszej dostawy zamówionych produktów.

Firmy takie jak Deliv w USA, JD.com w Chinach oraz Amazon z usługą Prime intensyfikują skracanie czasu dostaw do jednego dnia, ponieważ detaliści dopatrują się możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej w szybszej realizacji zamówień. Ale jednocześnie z wymaganiem, żeby robić więcej i szybciej, nadal istnieje presja na obniżanie kosztów w magazynie.

Z myślą o tych sprzecznych wymaganiach Alison Bullen, Data Capture Product Manager w regionie EMEA w firmie Zebra pyta, jak magazyny reagują na ten stan rzeczy? Technologia – a zwłaszcza skanery do rejestracji danych – oferuje nowe sposoby zwiększenia wydajności pracy. Ekspert wymienia pięć elementów, na które warto zwrócić uwagę, wyposażając pracowników w bardziej nowoczesne urządzenia.

Alison Bullen, Data Capture Product Manager w regionie EMEA w firmie Zebra

Magazyn 2020: badanie firmy Zebra

Przeprowadzone niedawno badanie wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w magazynach w Europie, Azji i USA miało na celu ustalenie, jakich zmian spodziewają się w swoich firmach do roku 2020. Biorąc pod uwagę rozwój e-handlu, nie jest zaskoczeniem, że 76% respondentów spodziewa się powiększenia liczby magazynów.

Sądząc z rozmów z klientami, przewiduję, że wiele z tych nowych obiektów będzie uzupełniającymi centrami realizacji zamówień. Te mniejsze bazy skrócą czasy dostaw, gdyż będą położone bliżej konsumentów. Magazyny będą także rosły w górę, gdyż wyższe regały redukują zapotrzebowanie na powierzchnię i obniżają jej koszt.

Powiększaniu przestrzeni magazynowej towarzyszy coraz szersze wykorzystywanie pracowników tymczasowych – ma to pozwolić na poradzenie sobie z sezonowym wzrostem popytu. Wiąże się z tym jeden problem: nasze badanie wykazało, że przeszkolenie pracowników w celu zapewnienia pełnej produktywności może wymagać ponad 50 godzin. Z rozmów z naszymi klientami wiem, że pragną oni skrócić ten czas, żeby móc podnieść wydajność z natychmiastowym efektem.

Kolejnym ważnym odkryciem płynącym z naszego badania jest to, że odpowiadając na pytanie o 20 najważniejszych obszarów wymagających inwestycji w magazynie, respondenci przywiązywali dużą wagę do technologii.

Wśród pięciu najważniejszych kwestii wymieniano:
– wyposażenie pracowników w urządzenia mobilne (72,5%)
– skanowanie kodów kreskowych (67,6%)
– Internet Rzeczy – IOT (61,8%)

Chociaż widuję czasem jeszcze magazyny, gdzie w niektórych działach używana jest dokumentacja papierowa, widoczne jest coraz pilniejsze dążenie do wykorzystania technologii, takich jak RFID i etykiety z kodem kreskowym oraz rozwiązania do automatycznej rejestracji danych w celu usprawnienia procesów roboczych i zyskania dostępnych w czasie rzeczywistym informacji o indywidualnych przedmiotach – od towarów przychodzących i odkładanych na miejsce składowania po kompletację i wysyłkę. Ważnym elementem rejestracji danych są ręczne skanery używane przez pracowników, a z uwagi na postępy w technologii jest pięć czynników, które według mnie warto wziąć pod uwagę, planując zakup nowych urządzeń.

Najważniejsze kwestie przy wyborze nowego skanera

1. Procesy robocze
Zmienia się układ magazynów, w których wprowadzane są wyższe regały. Jeśli pracownicy mają pobierać towary z wysoko umieszczonych półek albo przeprowadzać okresową inwentaryzację, potrzebne im będą urządzenia do skanowania zarówno z bliska, jak i z daleka. Ma to szczególnie znaczenie dla operatorów wózków widłowych, którzy chcą mieć możliwość skanowania towarów z kabiny wózka. Dostępne są zaawansowane mechanizmy skanujące, które potrafią rejestrować dane z małej i dużej odległości, co pozwoli użytkownikom w magazynie pracować szybciej i z większą wygodą.

2. Dokładna rejestracja danych
W ostatnich latach bardzo poprawiła się nie tylko jakość obrazów rejestrowanych przez kamery i aparaty fotograficzne, ale również możliwości mechanizmów skanujących. Warto sprawdzić najnowsze dostępne modele, gdyż są one w stanie zredukować błędy, rejestrując nie tylko kody kreskowe każdego rodzaju, ale także kody w dowolnym stanie – zadrapane, wyblakłe, niekompletne, a nawet ukryte pod warstwami folii termokurczliwej.

3. Niezawodna sprawność działania
Zawsze zalecam kupno najbardziej wytrzymałego urządzenia, jakie można znaleźć na rynku. Spędzam wiele czasu w różnych magazynach i widuję skanery, którymi pracownicy rzucają między sobą, upuszczają z wysokości górnych półek, a nawet używają jako młotków czy narzędzi do otwierania pudeł. W środowisku pracy, w którym urządzenia są narażone na tak wymagające warunki, skanery muszą mieć naprawdę mocną konstrukcję, żeby wytrzymać codzienne trudy i działać niezawodnie bez względu na wszystko. Widziałam też stację dokującą skanera pozostawioną w kałuży płynu hamulcowego i dlatego wspomnę jeszcze: nie można zapominać o stacji dokującej i należy zadbać o to, żeby także miała wysoką klasę szczelności (IP).

4. Intuicyjna obsługa
Dziś na rynku dostępny jest szerszy wybór urządzeń skanujących z systemem Android i z ekranem dotykowym – w tym modele ubieralne. Po sparowaniu tych urządzeń z systemem głosowym możliwe jest przekazywanie użytkownikom ustnie krok po kroku instrukcji wskazujących, jak wykonać dane zadanie. Dzięki temu można uzyskać znaczną poprawę wydajności pracy i wyeliminować w dużym stopniu błędy. Co więcej, urządzenia stają się dużo bardziej intuicyjne. Czas nauki obsługi zostaje bardzo skrócony, kiedy wyposaży się użytkowników w technologię, którą mogą szybko opanować i która aktywnie pomaga im w wykonywaniu zadań.

5. Praca przez pełną zmianę
Zmiany robocze w magazynach mogą trwać 8 godzin, a nawet dłużej, a praca baterii musi wystarczyć przynajmniej na pełną zmianę. Oprócz tego, jak w przypadku każdego innego urządzenia, odpowiednie traktowanie baterii może znacznie wydłużyć ich żywotność. Mając to na względzie, warto poszukać skanerów wyposażonych we wskaźniki naładowania baterii, które ponadto pozwolą pracownikom technicznym w firmie śledzić zdalnie informacje o zarządzaniu baterią przez dłuższy czas (np. kiedy i jak często baterie są ładowane). Wspierając najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bateriami, można zredukować całkowity koszt eksploatacji urządzeń.

Obecnie na wiele magazynów nakładane są sprzeczne wymagania, mające na celu zwiększenie wydajności, efektywności i sprawności działania przy jednoczesnej redukcji kosztów. Nowe technologie skanowania mogą pomóc to osiągnąć. Najnowsze urządzenia potrafią rejestrować więcej kodów kreskowych i robić to szybciej, są wytrzymałe i łatwiejsze w obsłudze oraz można je monitorować zdalnie w celu optymalizacji sposobu, w jaki są używane. A po sparowaniu z nowymi systemami roboczymi, takimi jak przekazywanie poleceń głosowych, mogą także pomóc pracownikom szybciej nauczyć się obsługi urządzeń bez wielogodzinnego szkolenia, zredukować błędy w pracy i szybciej kompletować zamówienia.

W miarę jak zmieniają się potrzeby magazynu, warto sprawdzić postępy w nowych technologiach i jak mogą one zaspokoić te nowe wymagania.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.