Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Energia i media techniczne w produkcji

2 marca w Bydgoszczy odbyła się druga konferencja techniczna zorganizowana przez firmę Axon Media, tym razem poświęcona optymalizacji wykorzystania energii i mediów technicznych w produkcji.

Konferencja zgromadziła inżynierów zainteresowanych nowymi przepisami dotyczącymi zużycia energii oraz rozwiązaniami wpisującymi się w aktualne trendy, takie jak Industry 4.0. Uczestnicy wysłuchali 14 prelekcji, zapoznali się z ofertą 21 wystawców. Prawdziwym hitem konferencji okazał się dron firmy Inspectios.

Pierwszy prelegent, Bartłomiej Ekiert z firmy B&R Automatyka Przemysłowa, zaprezentował system APROL jako narzędzie do optymalizacji produkcji, umożliwiające monitorowanie energii i mediów poprzez zbieranie danych bezpośrednio z maszyn. Prelegent eksponował zalety Industry 4.0, koncepcji wdrażanej w jego firmie od 2007 r., obejmującej inteligentną fabrykę, inteligentną maszynę...

Stosowanie technologii podczerwieni (termowizji) jako narzędzia wspomagającego produkcję oraz optymalizację wykorzystania mediów przybliżył Paweł Rutkowski z firmy KameryIR, omawiając obszary i opłacalność stosowania kamer termowizyjnych. „Oko widzi kolory, a termowizja anomalia temperaturowe”. Posługując się ciekawymi zdjęciami, prezentował przykłady praktycznych pomiarów, które uchroniły urządzenia przed awarią, a przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi.

Następnie rozwiązania energooszczędne w przemyśle przedstawił Mateusz Bartczak z firmy ASFI (Automation Service For Industry), prezentując przykłady ich wdrożeń i oszczędności dzięki nim uzyskane, np. instalacje odzysku energii cieplnej, którą można z powrotem wykorzystać w procesie technologicznym. Ale według prelegenta „rzeczywiste oszczędności to realnie wykorzystana energia, a nie ta, którą staramy się odzyskać”.

Z kolei Michał Bar z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w prelekcji „Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania” omówił wytyczne wprowadzonej 1 października 2016 r. nowelizacji Ustawy o efektywności energetycznej, która obliguje duże przedsiębiorstwa do przeprowadzenia obowiązkowych audytów energetycznych do końca września 2017 r. Przybliżył także znowelizowany system białych certyfikatów, w którym środki zostaną przeznaczone na planowane inwestycje efektywnościowe.

Kontrolę procesów spalania za pomocą przenośnych analizatorów spalin omówił Łukasz Dziedzic z firmy INTROL. Dane rejestrowane przez analizatory służą m.in. do nadzorowania procesów i ich wpływu na środowisko, zmniejszania emisji w procesie spalania... Z kolei Stanisław Stanisz (INTROL) przybliżył temat monitorowania mediów i diagnostyki maszyn za pomocą ultradźwięków. W metodzie tej wykorzystuje się pomiar wielkości fizycznych: tarcia i turbulencji.

Tematykę technologii ultradźwiękowej kontynuował Jerzy Halkiewicz z firmy UE Systems. Ultradźwięki są stosowane m.in. w detekcji wycieków próżniowych i ciśnieniowych, inspekcji zaworów i odwadniaczy pary, urządzeń mechanicznych i elektrycznych, w testach szczelności, a także w specjalnych zastosowaniach (maszyny lotnicze, urządzenia głębinowe, drogi kolejowe...). Dobór sprzętu to 1/3 sukcesu wdrożenia technologii ultradźwiękowej.

Z kolei Wojciech Halkiewicz z firmy 7bar podzielił się swoją wiedzą na temat optymalnego wykorzystania energii sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym na przykładach zrealizowanych projektów. Sprężone powietrze to drogie medium, a sprężanie to proces bardzo nieefektywny. Około 20% energii elektrycznej dostarczanej do sprężarki idzie na sprężanie, ok. 80% tracone jest na ciepło. Z kolei szacuje się, że produkcja zużywa 50% sprężonego powietrza, wycieki to 30%, sztuczne zapotrzebowanie – 10%, a niewłaściwe zastosowanie – 10%. Bezcenna jest więc świadomość, jak ważne jest kontrolowanie wskaźników efektywności.

Kolejny prelegent, Paweł Frankowski z firmy WAGO zaprezentował system pomiaru i zarządzania energią oraz mediami technicznymi – Wago Energy Data Management. System może być wykorzystywany i w przypadku linii technologicznych, i budynków... Zapewnia skalowalną akwizycję danych i przekazywanie ich od czujników do systemu nadrzędnego, aby użytkownik końcowy mógł je bez problemów wykorzystać do analizowania.

Następnie Wojciech Kiryluk z firmy Electric Power Quality omówił wpływ jakości energii elektrycznej na prawidłowe działanie urządzeń. Najczęstsze efekty złego działania? Krótszy czas życia produktów, przyspieszona degradacja – zniekształcony prąd płynie nie pełnym przekrojem tylko powierzchnią przewodu, co prowadzi do nagrzewania się przewodu (wydzielania ciepła). UPS-y, urządzenia automatyki przemysłowej, HVAC, sterowniki, spawarki, zgrzewarki, ładowarki, oświetlenie kompaktowe, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny itp. – tam występują zniekształcenia mające wpływ na działanie urządzeń.

Mariusz Madurski z firmy SIBA Polska zaprezentował bezpieczniki topikowe (wkładki wysoko- i niskonapięciowe, miniaturowe, ultraszybkie...) jako sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej dla różnych napięć. Bezpieczniki stosowane są do ochrony transformatorów, obwodów z silnikami, baterii kondensatorów, przewodów itd. To temat ważny dla osób odpowiadających za utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym.

Wykorzystanie systemu pomiarowego do monitorowania i analizy wskaźników jakościowych i efektywnościowych to temat prelekcji Tomasza Dulko z firmy NMG. Taki system zapewnia masową akwizycję danych pomiarowych i zarządzanie infrastrukturą pomiarową, a także archiwizację i obróbkę (analizę) danych. Omawiając kolejne referencje, prelegent tłumaczył, jak przygotowywać, przetwarzać i dobrze interpretować dane.

Temat zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej na przykładzie obiektów przemysłowych przybliżył Wiktor Suliga z firmy ORKANUM – ENERGIA. Skutki przerw w dostawie energii oraz spadków napięcia mogą być znaczące. Jak tego uniknąć? Niezbędna jest pomocnicza linia sieci energetycznej (zasilanie rezerwowe). Prelegent przytaczał również inne rozwiązania, np. koło zamachowe (zasilanie statyczne).

Następnie Andrzej Skrzypkowski z firmy AS Instrument Polska omówił diagnostykę maszyn przemysłowych jako strategię obniżenia zużycia energii i mediów. Przybliżył znormalizowane metody kontroli drgań. Zaprezentował metody wykrywania wad z wykorzystaniem zjawisk fizycznych, w tym niestandardową, szczegółową analizę drgań za pomocą algorytmu FFT (transformaty Fouriera), którą J.W. Codey i John Tukey wprowadzili do przemysłu.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła prelekcja firmy Inspectios. Bartosz Borowski i Dariusz Siwko zaprezentowali inspekcje wizualne i termowizyjne infrastruktury przemysłowej z wykorzystaniem dronów. Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamery stosowane są do wykonywania prac niebezpiecznych i uciążliwych dla człowieka w trudno dostępnych miejscach, w pomieszczeniach zamkniętych. Jako pierwsza wykorzystała je branża petrochemiczna, następnie energetyczna, stoczniowa i chemiczna. Podczas prezentacji dron w klatce z włókna węglowego utwardzonego żywicą penetrował wnętrze długiej rury i kotła, przekazując rejestrowany obraz. Uczestnicy konferencji śledzili drogę drona i obserwowali obraz przez niego przekazywany.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali Imienne Certyfikaty poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Po części konferencyjnej odbyły się praktyczne warsztaty „Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania”, które poprowadził Michał Bar (Krajowa Agencja Poszanowania Energii).

Zarówno uczestnicy, jak i eksperci wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy chwalili możliwość poszerzania wiedzy i prowadzenia dyskusji podczas przerw w kuluarach oraz rozwiązywania palących problemów swoich firm. Eksperci podkreślali profesjonalną organizację konferencji i możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.