Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

SUSE: Software Defined Storage

70% firm na świecie coraz bardziej niepokoi się o koszty, wydajność i złożoność tradycyjnych rozwiązań do przechowywania danych. Większość ankietowanych deklaruje przejście w ciągu najbliższego roku na rozwiązania Software Defined Storage.

Tradycyjne podejście do pamięci masowej może nie dotrzymywać kroku ogromnemu wzrostowi liczby danych w przedsiębiorstwach. Jest to obecnie przedmiotem szczegółowej oceny w 70% działów IT. Takie wnioski wynikają z badania zleconego przez firmę SUSE, dostawcy rozwiązań open source do obsługi infrastruktury IT.

Podczas niezależnych badań rynku przeprowadzonych przez firmę Loudhouse przeankietowano ponad 1200 pracowników wyższego szczebla podejmujących decyzje w kwestiach IT z 11 krajów, z firm działających w wielu branżach. Wszyscy respondenci pracowali w firmach i instytucjach zatrudniających ponad 250 pracowników, a 56% z nich reprezentowało firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników.

Według badania przez ostatni rok znacząca większość firm zmieniła podejście do pamięci masowej z powodu obaw związanych z kosztami, wydajnością i jej złożonością, a także fragmentacją istniejących rozwiązań. Większość tych firm poszukuje rozwiązań sterowanych oprogramowaniem (Software Defined Storage – SDW), aby wypełnić powstałą lukę.

Sześćdziesiąt procent z nich uważa, że wydatki na pamięć masową są przedmiotem wzmożonego zainteresowania ze strony działów innych niż IT. Większość firm (95%) jest zainteresowana skalowalnością i wydajnością oferowaną przez systemy pamięci masowej sterowane oprogramowaniem. 63% firm deklaruje wdrożenie rozwiązań klasy Software Defined już w przyszłym roku.

Większość respondentów korzysta obecnie z lokalnych rozwiązań hybrydowych obejmujących pamięć flash i tradycyjne dyski (62%) lub systemów opartych tylko na dyskach (61%), borykając się z następującymi problemami.

Wysokie koszty: 80% wszystkich respondentów niepokoi się kosztami posiadanego systemu pamięci masowej, a 92% z nich obawia się wysokich kosztów zarządzania pamięcią masową w miarę wzrostu wymagań w zakresie jej pojemności. Ogólnie rzecz biorąc, średnio 7% wydatków na systemy IT przeznacza się na przechowywanie danych — we wszystkich badanych krajach.
Problem z wydajnością: prawie trzy czwarte (73%) personelu informatycznego wyższego szczebla sygnalizuje niezadowolenie z wydajności istniejących rozwiązań pamięci masowej. 92% z nich niepokoi się, że pamięć masowa spowolni proces transformacji cyfrowej w firmie z powodu wzrostu ilości danych.
Rosnąca złożoność i fragmentacja: 71% respondentów uważa, że systemy pamięci masowej są złożone i mocno rozproszone. W efekcie najczęściej zgłaszanym przez firmy priorytetem na następny rok jest uproszczenie systemów pamięci masowej.

– We współczesnym święcie wszystkie przedsiębiorstwa zajmują się głównie przechowywaniem danych – powiedział Joseph George, wiceprezes ds. strategii rozwiązań w firmie SUSE. – Firmy te archiwizują wiadomości poczty elektronicznej czy udostępniają duże pliki wideo. Obecnie muszą przechowywać nawet petabajty danych i to często przez wiele lat – zgodnie z polityką przechowywania dokumentacji i wymaganiami w zakresie zgodności z przepisami. Dla rozwiązań pamięci masowej nadszedł moment przełomowy, w którym tradycyjne podejście do pamięci masowej zostanie ponownie poddane ocenie w związku z rosnącą ilością danych i dostępnością innych rozwiązań – skalowalnych i ekonomicznych. Dobra wiadomość jest taka, że społeczność open source stale dostarcza nowe, innowacyjne rozwiązania, które rozwiązują problemy przedsiębiorstw z kosztami i wdrożeniami. Wyniki badania uzmysławiają konieczność szukania przez firmy bardziej elastycznych i ekonomicznych rozwiązań, które spełnią rosnące wciąż wymagania w zakresie przechowywania danych.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.