Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cyfrowa transformacja produkcji

Sztandarowym hasłem nowej rewolucji jest Big Data. Wyznacza ona nowe standardy w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania produkcją. Jest katalizatorem rozwoju cyfrowej transformacji produkcji.

Cyfrowa rewolucja wpływa na każdą sferę naszego życia, nic więc dziwnego, że zmiany dotknęły również sektor przemysłowy. Aż 47% wytwórców wiąże duże oczekiwania z analityką Big Data, a wyniki finansowe firm za rok 2016 pokazują, że wdrożenie takiej analityki nie tylko usprawnia produkcję, lecz wprost przekłada się na wyniki firmy.

Informatyzacja i robotyzacja przedsiębiorstw to kroki milowe, które zrewolucjonizowały produkcję na całym świecie. Zmiany widoczne były gołym okiem: w fabrykach pojawiły się maszyny, które w krótkim czasie wykonywały tygodniową pracę całego zespołu wyspecjalizowanych pracowników, a wiele skomplikowanych procesów zostało zoptymalizowanych dzięki informatyzacji.

Trudno było przegapić taką transformację, nie dostrzec nowego sprzętu, oprogramowania, innej metodyki czy szybujących coraz wyżej wyników. Dziś odbywa się równie istotna rewolucja, choć zdecydowanie bardziej w cieniu. Jej sztandarowym hasłem jest Big Data. Wyznacza ona nowe standardy w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw i zarządzania produkcją.

Wymowne liczby

Ashley Stirrup, Chief Marketing Officer w firmie Talend, prognozuje, że w 2017 r. 1 na 10 przedsiębiorstw z głównego amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500 straci swoją pozycję z powodu opieszałości w cyfryzacji i wdrażaniu analityki Big Data. Nie jest on w swoich prognozach odosobniony.

Podobne zdanie mają eksperci IDC, którzy mówią wprost: w cyfrowej gospodarce sukces odniosą te firmy, które nie tylko zbudują skuteczne źródła przepływu i gromadzenia danych, lecz także zyskają zdolność ich monetyzacji. Posłużmy się konkretnym przykładem: fabryka generuje około 4 bln próbek informacji rocznie, a jedna próbka równoznaczna jest z jednym odczytem z maszyny. Zgromadzenie samych informacji niewiele da. Dopiero ich analiza i w konsekwencji monetyzacja pozwoli np. na eliminację przestojów. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniej synchronizacji procesów oraz nieprzerwanemu dostępowi do wszystkich potrzebnych części, produktów czy surowców.

O tym, jak istotna jest analityka wielkich zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł świadczy badanie „The Digital Factory: Game-Changing Technologies That Will Transform Manufacturing Industry” przeprowadzone przez Pierfrancesco Manenti. 47% wytwórców uważa, że analityka Big Data będzie miała ogromny wpływ na wydajność ich przedsiębiorstw i stanowić będzie trzon cyfrowych fabryk przyszłości. Z kolei 49% badanych oczekuje, że zmniejszy ona koszty operacyjne i przyczyni się do efektywniejszego wykorzystywania zasobów.

Nowe jest lepsze

Czym różni się analityka Big Data od analityki, z którą obecnie mamy do czynienia? W dużym uproszczeniu tym, że analizowane są dane z wielu źródeł. Dotychczasowe formy zbierania danych i raportowania za pomocą Excela, systemów ERP czy tradycyjnych systemów BI są dość ograniczone i zawężone do niewielkich zbiorów danych. Wymagają predefiniowania, nie pozwalają zagłębiać się w dane na wystarczającym poziomie lub wcale i nie mają odpowiednich algorytmów analitycznych. Są wrażliwe na błędy użytkownika. Największym problemem jest jednak to, że dane w większości przypadków nie są powiązane asocjacyjnie.

Nowoczesne oprogramowanie analityczne, korzystające z zasobów Big Data, wyróżnia się szybkością generowania raportów, łatwością dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, możliwością swobodnego zagłębiania się w dane oraz rozbudowanymi opcjami analizy i wizualizacji. Ponadto oferują możliwość współpracy online oraz gwarantują tak pożądaną przez wszystkich mobilność.

– Dotychczas analizowano tylko niektóre dane, które pod względem przydatności znajdowały się na samym czubku piramidy. Działo się tak dlatego, że proces gromadzenia i przetwarzania takich informacji był żmudny i kosztowny, brakowało odpowiednich narzędzi pomiarowych, magazynujących, porządkujących czy analitycznych. Poza tym brakowało nowoczesnych systemów analitycznych, które – korzystając z inteligentnych algorytmów – mogą zmieniać je na informacje przydatne w podejmowaniu bardziej lub mniej strategicznych decyzji. Dziś sytuacja ma się zupełnie inaczej a nowoczesne systemy mogą nie tylko zbierać dane o dużej objętości, dużej zmienności lub dużej różnorodności i rozdzielczości, lecz także przeprowadzają ich analizy. Zarządzanie poszczególnymi działami, jak i całym przedsiębiorstwem dzięki takim narzędziom daje nowe możliwości, przyczynia się do oszczędności i pozwala zyskać przewagę nad konkurencją – tłumaczy Grzegorz Pawłowski z firmy DSR.

Deszcz korzyści

Doświadczenia pokazują, że Big Data w przedsiębiorstwie produkcyjnym przyczynia się do maksymalizacji efektywności operacji logistycznych – magazynowania, transportu i dystrybucji – a także optymalizacji stanów magazynowych czy też obsługi i analizy dokumentacji wysyłek i dostaw. Dzięki analizie dużych zbiorów danych lepiej zarządza się rotacją produktów przy zwiększającej się ich różnorodności i rosnących oczekiwaniach klientów. Możliwe staje się także monitorowanie wszystkich wskaźników KPI, takich jak koszt materiałów na wyrób, średni czas naprawy, liczba reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacja pracowników, poziom zapasów czy liczba przestojów.

– Dzięki nowoczesnemu systemowi BI pracownicy różnych szczebli zarządzania mają możliwość łatwej analizy wielu wskaźników koniecznych do efektywnego kierowania produkcją. Mogą m.in. sprawdzić udział braków w całkowitej produkcji, kontrolować koszty fabryki, analizować efektywność pracy maszyn i statystyki produkcji, a także monitorować czas realizacji zlecenia produkcyjnego – zwraca uwagę Grzegorz Pawłowski.

Przydatność takich systemów dobrze opisuje badanie „LNS Research i MESA International 2013–2014”, które dowodzi, że analityka Big Data u 46% firm poprawiła planowanie produkcji, a u 45% pomogła zrozumieć wyniki przedsiębiorstwa, dzięki porównaniu wielu miar. 39% respondentów uznało, że taka analityka umożliwiła szybsze wsparcie i serwisowanie klientów, z kolei 38% zwróciło uwagę na przydatność alertów realizowanych w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych danych produkcyjnych. To jednak nie wszystko. 36% ankietowanych chwali sobie odpowiednią korelację wyników produkcyjnych i biznesowych oraz możliwość porównywania wyników kilku zakładów, 31% zwraca uwagę na możliwość modelowania planów predykcyjnych, a 30% wskazuje na poprawę współpracy z dostawcami. Te wyniki dają do myślenia.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.