Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Giełdowy Indeks Produkcji – luty 2017

W lutym nastroje menedżerów logistyki w firmach produkcyjnych oraz inwestorów pogorszyły się w porównaniu z początkiem roku. Spadł wskaźnik PMI, a o 3,5% także dynamika wzrostu GIP 60 – do poziomu 1144 pkt. Mimo to ponad połowa spółek z GIP 60 odnotowała wzrost wartości. Eksperci wskazują, że dzięki bardzo dobrej koniunkturze przemysłu europejskiego wiosna będzie dobra również dla polskiego przemysłu.

Polski sektor przemysłowy kontynuował w lutym trend wzrostowy, ale dynamika wzrostu była niższa niż w styczniu. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 3% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, co – przy wzroście w styczniu 2017 r. 9% – oznacza znaczną korektę dynamiki wzrostu produkcji.

Spadek dynamiki produkcji przemysłowej znalazł odzwierciedlenie również w nastrojach menedżerów logistyki. Najnowszy odczyt indeksu PMI wprawdzie podtrzymuje kilkuletnią serię pozytywnych odczytów dla polskiego przemysłu, ale mimo wszystko spadł z 54,8 pkt. w styczniu do poziomu 54,2 pkt. w lutym.

Inwestorzy: wciąż optymistycznie

Ambiwalentne odczucia w ocenie polskiego przemysłu udzieliły się inwestorom. Indeks GIP, osiągając 1144,78 pkt. na ostatniej sesji miesiąca, zamknął luty ze wzrostem 3%, co jest wynikiem dużo słabszym od 6,5% wzrostu wartości w styczniu. Wystarczy jednak przypomnieć sobie 5% stopę wzrostu GIP za cały rok 2016, żeby zmienić zdanie na temat oceny lutego.

– Wśród inwestorów branży produkcyjnej wciąż panuje optymizm, choć mógłby być on nieco wyższy. Warto zauważyć, że 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła formalnie Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której jednym z filarów jest industrializacja. Widać, że ta decyzja nie wpłynęła na wyniki spółek giełdowych. Inwestorzy na razie są ostrożni, dają rządowi kredyt zaufania, ale do bardzo optymistycznych deklaracji wicepremiera Morawieckiego, dotyczących choćby wzmocnienia klastra samochodowego czy ściągnięcia do Polski inwestorów oraz wysokich technologii, na razie podchodzą z dystansem – analizuje Maciej Zaręba z firmy DSR, pomysłodawca indeksu GIP 60.

Warto zwrócić uwagę na efekty politycznych decyzji w sektorze bankowym. Tu m.in. za sprawą wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na temat możliwej pomocy frankowiczom indeks WIG-Banki wzrósł w lutym aż o 8,5% i to mimo znacznej korekty, która miała miejsce pod koniec miesiąca.

Motoryzacja i „projektanci” ciągną GIP 60 w górę

Przekrój sektorowy pokazuje, że za wzrost wartości GIP w lutym odpowiedzialne były przede wszystkim spółki z branży motoryzacyjnej, które odnotowały ponad 10% wzrost głównie dzięki spółce Wielton. W ciągu miesiąca jej rynkowa wartość zwiększyła się o ponad 14%. Po doskonałym ubiegłym roku, w którym kurs akcji firmy wzrósł o 84%, spółka po raz kolejny znalazła się wśród prymusów GIP.

– Umowa opiewająca na kwotę 5 mln euro na dostawę komponentów i części podpisana z firmą Scania Peter LLC z pewnością przyczyniła się do wzrostu wartości spółki w lutym. Jednak o tym, że siła Wieltonu tkwi głęboko w fundamentach spółki świadczy to, że zanotowała ona wysoki wzrost mimo kilku negatywnych sygnałów, które ujrzały światło dzienne w lutym. Mam na myśli np. spadek udziału spółki do 15,93% ogólnej liczby rejestracji nowych przyczep i naczep w styczniu – wylicza Maciej Zaręba.

Na wzrost wartości indeksu GIP 60 o 3% w lutym br. wpływ miały także wyniki spółek z branży farmaceutycznej (+4,9%), a także projektantów (+6,6%). Spółki LPP i CCC, a więc najwięksi projektanci w indeksie GIP, których łączny udział w portfelu sięga prawie 20%, odnotowały w lutym wzrost wartości rynkowej na poziomie 9,1% (LPP) i 11% w przypadku CCC. Co ciekawe, CCC z ceną 225,5 za akcję osiągnęła swoje historyczne maksimum, z wyceną rynkową bliską 9 mld zł.

– Doskonałe wyniki projektantów to głównie zasługa dobrych danych na temat eksportu, ale także informacji o obrotach w handlu detalicznym, które w styczniu wzrosły o 7,8% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku – komentuje Maciej Zaręba.

Rozczarowały natomiast spółki z branży chemicznej (2% średni spadek wartości) i spożywczej (średnio -0,9%).

Ponad połowa spółek z GIP 60 zwiększyła wartość

Aż 35 spółek z GIP w lutym zyskało na wartości. Najwięcej, bo 20,5% zyskał Mabion, nieznacznie gorszym wynikiem może pochwalić się Izostal (+19,3%), a na ostatnim stopniu podium stanął Wielton (+14,3%).

Podstawowym celem działalności spółki Mabion jest rozwój, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu onkologicznych leków biopodobnych do – mających ugruntowaną pozycję na rynku – leków biotechnologicznych (tzw. leków referencyjnych).

– Duży nacisk na badania i rozwój przyniósł spółce efekt w postaci innowacyjnych produktów, które z powodzeniem zdobywają kolejne rynki na całym świecie. W lutym największy wpływ na wycenę spółki miały zmiany w Radzie Nadzorczej, do której dołączyło trzech cenionych specjalistów, a także pozytywne informacje na temat badań nad preparatem MabionCD20 – komentuje Maciej Zaręba.

Wzrost kursu akcji Izostalu zbiegł się w czasie z publikacją informacji o rezygnacji Tesgasu, w skład którego wchodził Izostal, z realizacji projektu budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina. Zdaniem ekspertów oferta przedstawiona przez konsorcjum (154 mln zł netto) była zbyt niska i narażała spółkę na straty.

W Europie zapanował optymizm

Warto zwrócić uwagę na odczyt wskaźnika PMI, który w strefie euro wzrósł z 54,4 pkt. do 56 pkt., odnotowując najlepszy wynik od stycznia 2011 r. Za tak dobry wynik odpowiada głównie poprawa nastrojów panująca w branży usług eurolandu, gdyż wskaźnik PMI obliczany dla samego przemysłu wzrósł o niecałe 0,3 pkt. (z 55,2 pkt. w styczniu do 55,5 w lutym). Zdaniem Macieja Zaręby rosnąca koniunktura przemysłu europejskiego to argument za tym, że wiosna będzie dobra również dla polskiego przemysłu. Osoby zainteresowane przyszłą wyceną polskich spółek produkcyjnych powinny jednak zapoznać się z treścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Choć konsekwencje realizacji wszystkich zapowiedzianych w strategii planów będą zależeć głównie od sposobu, w jaki będą one wdrażane, to jako kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej jest to z pewnością lektura godna uwagi. Pozostaje mieć nadzieję, że udział państwa w polskim przemyśle ograniczy się do niezbędnego minimum, a autorów planu przyjętego 14 lutego motywowała raczej miłość do ojczyzny, a nie do władzy – zwraca uwagę Maciej Zaręba.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.