Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Trendy w sektorze e-commerce

Nowe ogólnoeuropejskie badanie rynku Barometr E-shopper przeprowadzone przez DPDgroup prezentuje najnowsze trendy w sektorze e-commerce, dotyczące zachowań konsumentów w Internecie. Analizy potwierdzają, że wśród kluczowych czynników budowania przewagi rynkowej na znaczeniu zyskuje sposób dostarczenia przesyłki oraz obsługa klienta na tzw. ostatniej mili.

W raporcie Barometr E-shopper DPDgroup wskazuje czynniki warunkujące zmiany w zakupach dokonywanych w sklepach internetowych.

To pierwszy raport na temat trendów w zakupach online na rynku europejskim. Został przygotowany przez firmę Kantar TNS, która zebrała opinie od 23 450 respondentów online w 21 krajach Europy. Wśród głównych tendencji autorzy raportu podkreślają rosnący udział zakupów dokonanych w kanale mobilnym i coraz wyższe zainteresowanie ofertami zagranicznych sklepów internetowych. Analizy wskazują także znaczenie elastyczności i jasnych zasad w zakresie doręczeń i ewentualnych zwrotów.

Niemal wszyscy respondenci z Polski (96%) uważają swoje doświadczenia zakupowe w Internecie za pozytywne. Najpopularniejsze artykuły nabywane w sieci to książki, odzież i obuwie. Wyniki badań pokazują, że przejrzyste koszty dostawy (91% wskazań), przesyłka następnego dnia (ok. 90%) i opcja powiadomień z czasowym przedziałem planowanego dostarczenia przesyłki (80%) najsilniej zachęcają do zakupów online w danym e-sklepie.

– Badanie potwierdza, że polski rynek zakupów internetowych dojrzewa. Kupujemy w sieci coraz więcej. Chętniej także sięgamy po ofertę sklepów zagranicznych, najczęściej europejskich. Za kluczowe uważamy jasno określone koszty dostawy, a przesyłki najczęściej odbieramy w domu. Warto zwrócić uwagę także na wyraźną potrzebę posiadania kontroli nad procesem przesyłki. Stąd duże zainteresowanie systemami śledzenia oraz określenia godziny doręczenia – wyjaśnia Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.

Sposoby dokonywania zakupów i płatności różnią się w poszczególnych krajach, ale kluczowa pozostaje kwestia zaufania do sklepu i elastyczność dostawy.

● Większości zakupów online europejscy konsumenci nadal dokonują za pośrednictwem laptopów lub komputerów stacjonarnych. Wzrasta jednak odsetek zamówień składanych przez smartfony (35%), a 42% badanych uważa responsywność strony internetowej sklepu za niezbędną w procesie zakupów online.
● Portfele elektroniczne (np. PayPal) są preferowanym sposobem płatności za zakupy internetowe w krajach Europy Zachodniej (42%). Nabywcy w Europie Środkowo-Wschodniej preferują płatność przy odbiorze.
● 84% respondentów preferuje doręczenie do domu, lecz wielu z nich dopuszcza alternatywnie odbiór przesyłki w punktach odbioru, co oznacza, że konsumenci oczekują wygodnych opcji doręczeń i dostosowania do ich trybu życia.
● Istotnym czynnikiem jest również elastyczność – większość nabywców online twierdzi, że chętniej dokonuje zakupów w sklepie oferującym szybkie doręczenie, śledzenie przesyłki i możliwość zmiany terminu dostawy. Prawie połowa nabywców online polega również na powiadomieniach dotyczących godziny doręczenia otrzymywanych od kuriera.

Duzi nabywcy kształtują rynek zakupów internetowych, lecz ich zwyczaje ulegają zmianom.
● Osoby dokonujące częstych zakupów w sieci („najwięksi klienci”) odpowiadają za 85% zakupów online (dane dla Europy).
● Nie stwierdzono zależności pomiędzy penetracją Internetu a średnią roczną liczbą zakupów online. 44% nabywców z Holandii (94% populacji jest online) dokonuje zakupów co najmniej raz w miesiącu, podczas gdy we Włoszech 52% (66% populacji online). Dla Polski współczynnik ten wynosi 56% przy 72-procentowym poziomie korzystania z Internetu.
● Najpopularniejsze kategorie nabywanych produktów w Europie to nadal odzież, książki, elektronika, uroda i zdrowie. Na niektórych rynkach lokalnych można zaobserwować kilka zaskakujących odstępstw od tego trendu. W Wielkiej Brytanii znacznie większy odsetek produktów kupowanych online stanowią artykuły spożywcze, a nabywcy w Niemczech chętnie zamawiają leki przez Internet. W Polsce szczególnie popularne są zakupy obuwia, kosmetyków, a także artykułów gospodarstwa domowego.

Europejczycy szukają korzystnych okazji zakupowych w krajach sąsiadujących.
● Ponad połowa nabywców online (52%) dokonywała już zakupów w zagranicznych sklepach internetowych.
● Najczęściej wybierane kategorie produktów to: odzież, elektronika i książki.
● Mieszkańcy Europy Zachodniej preferują zagraniczne zakupy online w swoim obszarze geograficznym. Mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej są otwarci na zakupy międzynarodowe – liczba nabywców z Polski kupujących w zagranicznych sklepach internetowych może wzrosnąć o 61%. Dla nabywców z Rumunii wskaźnik ten wynosi dla odmiany 46%.
● Nabywcy z Europy oczekują lepszych doświadczeń zakupowych w sklepach zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim procesu doręczenia i zwrotu, ponieważ nie wszystkie sklepy międzynarodowe biorą pod uwagę swoiste uwarunkowania lokalne lub ograniczenia sieci doręczeń.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.