Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Dibal z IFS Applications

Hiszpański producent z branży nowoczesnych technologii, specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu ważenia i etykietowania dla sektora handlu detalicznego, przyspiesza procesy i poprawia jakość obsługi klienta dzięki mobilnym funkcjom systemu IFS Applications 9.

Hiszpańska firma Dibal, posiadająca spółki zależne w Chinach, Meksyku i Wielkiej Brytanii, jest dostawcą urządzeń do ważenia i etykietowania dla sprzedaży detalicznej oraz branży produkcyjnej. Rozwiązania firmy są stosowane w Hiszpanii przez popularne sieci handlowe, takie jak Makro, Mercadona, El Corte Inglés i Carrefour.

Po wnikliwej analizie rozwiązań oferowanych na rynku firma Dibal zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications. System firmy IFS wybrano ze względu na wszechstronne wsparcie kluczowych procesów biznesowych, takich jak produkcja, zarządzanie projektami, fakturowanie, remonty, zarządzanie łańcuchem dostaw, analityka i CRM. Wdrożone rozwiązanie wyposaży również pracowników firmy Dibal w innowacyjne aplikacje, dzięki którym będą mogli zarządzać fakturami oraz zleceniami zakupu i sprzedaży z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu.

– Po przeanalizowaniu ponad pięciu rozwiązań ERP wybraliśmy system IFS Applications z uwagi na przyjazny interfejs użytkownika oraz fakt, że spełnia on wszystkie nasze obecne i przyszłe wymagania – powiedział Javier Déniz, dyrektor zarządzający firmy Dibal. – Z uwagi na oferowane kompleksowe wsparcie funkcjonalne jesteśmy przekonani, że system IFS Applications wesprze międzynarodową ekspansję naszej firmy. Innowacyjność jest kluczowym elementem naszej strategii korporacyjnej, a cała organizacja niezmiennie dąży do optymalizacji naszych procesów oraz produktów. Nasz sposób pracy wymaga wysokiej elastyczności i szybkich reakcji. Jesteśmy przekonani, że stawiając na IFS – firmę, która rozumie i podziela tę filozofię – zrobimy ogromny krok naprzód w zakresie zarządzania, przejrzystości informacji i efektywności wewnętrznych procesów.

Gustavo Brito, dyrektor zarządzający IFS w Hiszpanii i Portugalii, dodał: – Cieszymy się, mogąc współpracować z firmą Dibal, właścicielem marki cieszącej się szacunkiem w branży produkcyjnej. Pozyskanie tego klienta dodatkowo wzmacnia naszą pozycję branżową w tym regionie. Jesteśmy podekscytowani na myśl o bliskiej współpracy z firmą Dibal oraz szybkim i sprawnym wdrożeniu systemu przez naszego partnera serwisowego – firmę Connectis.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.