Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

SmartPack w operacjach załadunku

Rozwiązanie SmartPack Trailer firmy Zebra umożliwia przedsiębiorstwom z branży transportu i logistyki (T&L) monitorowanie w czasie rzeczywistym zachodzących w nich procesów.

Technologia ta zmniejsza koszty operacyjne, a jednocześnie umożliwia bardziej efektywny załadunek przyczep. Rozwiązanie przyczynia się także do poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz wyszkolenia personelu. Firma Zebra Technologies Corporation zaprezentowała SmartPack Trailer wraz z nowymi rozwiązaniami Network Connect for Automation i LifeGuard for Android na targach ProMat 2017.

SmartPack Trailer to pierwszy produkt z grupy rozwiązań, które pomogą publicznym i prywatnym przewoźnikom towarów i paczek – operującym zarówno w transporcie naziemnym, jak i powietrznym – zbudować bardziej nowoczesną i ściślej połączoną sieć dystrybucji. Ma to umożliwić podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji, które usprawnią operacje załadunku.

Rozwiązanie SmartPack Trailer rejestruje dane operacyjne, takie jak gęstość ładunku, stopień wypełnienia przyczepy, liczba paczek skanowanych i ładowanych w ciągu godziny, jak również dostarcza zdjęć z trwającego załadunku.

SmartPack Trailer wpisuje się w opracowaną przez firmę Zebra strategię inteligentnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – Enterprise Asset Intelligence (EAI) – poprzez zbieranie danych z miejsc, w których prowadzone są działania oraz ich analizę mającą na celu wyciągnięcie wniosków przydatnych w podejmowaniu decyzji przez pracowników i kierowników magazynów.

SmartPack Trailer

• Brak wglądu w proces załadunku sprawia, że przyczepy są często ładowane nieprawidłowo, przez co marnuje się dostępne miejsce. SmartPack Trailer rozwiązuje ten problem, wyciągając wnioski z danych dostarczanych przez czujniki 3D i kamery na rampie załadunkowej. Umożliwia to przedsiębiorstwom wyeliminowanie traconego miejsca i czasu oraz pomaga w ograniczeniu liczby przyczep na drodze, a w rezultacie kosztów paliwa i wydatków związanych z konserwacją pojazdów.

• Sprzęt, oprogramowanie i analityka SmartPack Trailer integrują się z różnymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiając monitorowanie efektywności w zakresie wolumetryczności i tempa załadunku. Dostarczają również informacji o momencie, w którym ładunek jest niemal ukończony. Kierowcy będą powiadamiani o zbliżającym się domknięciu ładunku, co skróci czas postoju i zwolni rampę, aby mógł się rozpocząć kolejny załadunek.

• Firmy mogą też wykorzystać zdjęcia z wnętrza przyczepy w celu śledzenia i monitorowania techniki podnoszenia ładunku przez pracowników, co pomoże kierownikom załadunku w podejmowaniu bieżących decyzji zwiększających tempo i efektywność pracy. Taki poziom widoczności pomaga ograniczyć rotację kadr, urazy pracowników, kradzieże, straty i uszkodzenia paczek w czasie załadunku.

Network Connect for Automation i LifeGuard for Android

• Rozwiązanie Network Connect for Automation ułatwia przedsiębiorstwom łączenie wytrzymałych skanerów i drukarek Zebra z najpopularniejszymi przemysłowymi protokołami ethernetowymi i innymi standardowymi sieciami używanymi w zakładach produkcyjnych i środowiskach magazynowych bez potrzeby wykorzystania dodatkowego sprzętu do konwersji. Takie rozwiązanie zmniejsza stopień zagrożenia sieci, ogranicza koszty instalacji i zarządzania, zwiększa niezawodność oraz skraca czas reakcji urządzeń.

• LifeGuard for Android to rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania cyklem życia produktu. Zapewniając regularne aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego, minimalizuje ryzyko kosztownych incydentów naruszenia bezpieczeństwa i wydłuża żywotność urządzeń, co może znacznie ograniczyć łączny koszt ich eksploatacji. Rozwiązanie zwiększa możliwości korporacyjnej platformy Mobility DNA dla systemu Android i jest oferowane w ramach kontraktów serwisowych Zebra OneCare.

– W dzisiejszej tzw. gospodarce na żądanie (on-demand economy), która rozwija się za sprawą handlu elektronicznego, odbiorcy oczekują natychmiastowych dostaw – mówi Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra. – Tym ważniejsze stają się rozwiązania, które mogą zoptymalizować szybkość, dokładność i wydajność procesów załadunkowych. Nowe rozwiązanie Zebra SmartPack rozszerza inteligentne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa o operacje zachodzące w obszarze załadunku – przewoźnicy zyskują w czasie rzeczywistym dostęp do informacji, które są potrzebne do bardziej efektywnego prowadzenia działalności.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.