Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Energia i media techniczne w produkcji

Termin: 1 czerwca 2017 r.
Miejsce: Białystok
Organizator: Axon Media Group

Optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną oraz innymi mediami technicznymi, takimi jak sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz, specjalistyczne gazy technologiczne umożliwia prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki określeniu rzeczywistego zapotrzebowania na poszczególne media techniczne.

Dlatego jedynie poprzez analizę stanu obecnego (automatyczne monitorowanie zużycia mediów technicznych, ich jakości) oraz opracowanie systemów przekazywania informacji (umożliwiających odpowiednie planowanie produkcji w zależności od zaopatrywania w media) można uzyskać znaczące oszczędności.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

• System monitorowania energii i mediów jako narzędzie do optymalizacji produkcji
• Termowizja jako narzędzie wspomagające produkcję oraz optymalizację wykorzystania mediów
• Audyty efektywności energetycznej pneumatyki
• Idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych
• System pomiaru i zarządzania energią elektryczną i mediami technicznymi
• Bezpieczniki topikowe – sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć
• Systemy zasilania – redukcja kosztów zużycia energii
• Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
• Systemy zarządzania energią oraz monitoring jej parametrów
• Systemy próżni centralnej – zwiększenie oszczędności w instalacjach próżniowych
• Jak podnieść niezawodność systemu zasilania oraz efektywność energetyczną poprzez własną jednostkę wytwórczą?
• Absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane ciepłem odpadowym z procesów technologicznych
• Zmiany prawne na rynku energetycznym i ich wpływ na odbiorców energii elektrycznej i gazu
• Warsztaty techniczne: „Aktywne rozwiązania pozwalające na optymalne zarządzanie produkcją przemysłową” (B&R Automatyka Przemysłowa) – predykcyjne sterowanie procesami oparte o model procesu, podniesienie precyzji regulacji i stałe monitorowanie jej parametrów, obserwowanie wpływu zmian parametrów MPC na zachowanie procesu, wyliczenie realnych zysków przy zastosowaniu sterowania predykcyjnego

Informacje: www.axonmedia.pl/konferencje

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.