Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Optymalizacja produkcji w branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Termin: 20 czerwca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: Axon Media Group

Czy tylko od poziomu automatyzacji i robotyzacji w zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych zależą m.in. wysokie parametry produkcji, poprawna diagnostyka procesów i technologii, kontrola jakości produktów wprowadzanych na rynek, szybkość pracy nad nowymi formułami i technikami produkcji? Odpowiedź brzmi: nie. Aby automatyzacja przyniosła wymierne efekty, potrzebne są pozostałe czynniki istotne dla optymalizacji procesu wytwórczego. Pierwszym jest odpowiednie oprogramowanie, które konfiguruje i kontroluje system produkcji. Drugim – właściwe utrzymanie parku maszynowego w celu wyeliminowania awarii i przestojów linii oraz wykluczenia wad produktów. Trzecim – bezpieczeństwo procesów, które jako ostatnie ogniwo, składa się na efektywny proces produkcyjny w fabryce kosmetyków czy leków.

Wszystkie te obszary – automatyzacja, utrzymanie ruchu, bezpieczeństwo i efektywność energetyczna – będą tematami ogólnopolskiej konferencji technicznej „Optymalizacja produkcji w branży farmaceutycznej i kosmetycznej”. Wezmą w niej udział czołowi przedstawiciele sektorów kosmetycznego, farmaceutycznego i chemicznego oraz firmy zajmujące się automatyzacją i techniką procesową w tych branżach.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

Automatyzacja produkcji
• Realizacja procesów naważania
• Diagnostyka i skrócenie czasu przestojów w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
• Jak skutecznie połączyć świat automatyki przemysłowej i IT?
• Efektywna integracja w automatyzacji i robotyzacji przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego

Utrzymanie Ruchu
• Zastosowania technologii ultradźwiękowej dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej
• Pomiary termowizyjne w przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym
• Zastosowanie przemysłowych sterowników PLC w sterowaniu środowiskiem pomieszczeń czystych
• Czystość energii – kable dla instalacji priorytetowych
• Nowoczesne technologie w technice próżniowej oraz technika połączeniowa
• Lean production i intralogistyka w branży Life&Science
• Bezpieczeństwo&efektywność energetyczna
• Safe&Secure – bezpieczeństwo w zakładach branży farmaceutycznej i kosmetycznej
• Efektywne rozwiązania oświetleniowe LED dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
• Warsztaty techniczne: „Roboty Pick&Place w specjalistycznych zastosowaniach w branży farmaceutycznej i kosmetycznej” (Omron Electronics) – parametryzacja układów robo tycznych, przykłady zastosowań gotowych bloków funkcyjnych do sterowania, tłumienie drgań podczas przenoszenia produktów sypkich i ciekłych, zdalny dostęp do danych linii produkcyjnych
• Warsztaty techniczne: „Ultradźwiękowa detekcja wycieków sprężonego powietrza” (UE Systems) – podstawy teoretyczne ultradźwięków. Czy warto dokonywać pomiarów nieszczelności układów sprężonego powietrza? Procedura pomiarowa i logistyka pomiarów. Tworzenie raportów i organizacja efektywnych programów pomiarowych

Informacje: www.axonmedia.pl/konferencje

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.