Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Przyszłość logistyki: automatyzacja

Autonomiczne ciężarówki, zautomatyzowane magazyny, śledzenie pojazdów, drony – to nie pomysły rodem z najnowszego holywoodzkiego filmu science fiction, ale logistyczne rozwiązania przyszłości. Dzięki nim transport towarów stanie się znacznie efektywniejszy, bezpieczniejszy i szybszy.

Firma WebEye szacuje, że branża przewozowa przejdzie istotną transformację w ciągu następnych 5–10 lat. Będzie to spowodowane stałą dostępnością informacji, rosnącym popytem na dane generowane przez klientów oraz bardziej efektywnymi procesami podejmowania decyzji.

Logistyka przyszłości będzie też pod dużym wpływem wprowadzania innowacji w innych branżach, np. przemysłu motoryzacyjnego, który pracuje obecnie nad wykorzystaniem potencjału autonomicznych ciężarówek, pojazdów połączonych z siecią oraz dostawczych dronów.

Kolejną technologią, której nie można lekceważyć, jest druk 3D, którego rozwój i popularyzacja pomoże skrócić łańcuch dostaw i zmniejszyć koszty transportu. Szybkich postępów należy też oczekiwać w rozwoju technologii komunikacji między urządzeniami (M2M – machine to machine), które mogą uprościć automatyzację procesów logistycznych w magazynie i przyczynić się do upowszechniania systemów wspierania bezpieczeństwa jazdy, aby zagwarantować bardziej punktualne i bezpieczne dostawy.

– Trendy te głęboko wpłyną na sposób, w jaki myślimy o logistyce, i z pewnością otworzą nowe możliwości tworzenia szybszych i bezpieczniejszych rozwiązań. Zanim jednak nowe technologie zaczną być rzeczywiście używane, można znacznie poprawić te aspekty poprzez rozważne planowanie, monitorowanie i wykorzystywanie danych pozyskiwanych podczas różnych procesów – powiedział Paweł Wloczek, Country Manager w firmie WebEye Polska.

Według firmy WebEye (dostawcy rozwiązań telematycznych) dane, które można pozyskać z pojazdów, zyskują na znaczeniu zarówno na rynku logistyki krajowej, jak i międzynarodowej. Dostępność danych historycznych i coraz większej ilości danych czasu rzeczywistego sprawia, że analizowanie i planowanie na podstawie tych informacji może pomóc w zwiększeniu zdolności przewozowych i ograniczaniu kosztów serwisowania.

– Jesteśmy obecnie na etapie, na którym nie musimy przeprowadzać ręcznych inspekcji, ponieważ we wstępnie określonych odstępach czasu otrzymujemy alarmy, które powiadamiają nas, że pojazdy wymagają serwisowania. Możliwe, że w przyszłości alarmy te będą wyzwalane przez stan komponentów pojazdu, więc pojazd trafi do warsztatu tylko wtedy, gdy naprawdę trzeba będzie wymienić jakąś część – dodał Paweł Wloczek.

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.