Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.

Read more

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący, nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

Read more

Bezpłatna konferencja dot. automatyzacji, utrzymania ruchu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej. Wezmą w niej udział przedstawiciele ww. sektorów oraz firmy zajmujące się automatyzacją i techniką procesową.

Read more

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

Read more

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

Read more

Bezpłatna konferencja poświęcona stale aktualnej tematyce optymalnego wykorzystania i zarządzania energią elektryczną oraz innymi mediami technicznymi, co zapewnia prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie.

Read more

Bezpłatna konferencja z zakresu automatyzacji i systemów sterowania to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych oraz zdobycia cennych kontaktów biznesowych. To także praktyczne warsztaty i ponad 20 wystawców.

Read more

Termin: 2 marca 2017 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Organizator: Axon Media Group

Bezpłatna konferencja techniczna, która odbędzie się na początku marca w Bydgoszczy, przeznaczona jest dla specjalistów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za optymalizację zużycia energii i obniżanie kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jej płynności i wydajności. Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty i wystawa stoisk firm. Wydarzenie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach oraz zdobycia cennych kontaktów biznesowych.

Konferencja skierowana jest m.in. do prezesów i właścicieli firm produkcyjnych, kierowników działów utrzymania ruchu, kierowników linii produkcyjnych, inżynierów procesu/produkcji, technologów ds. gospodarki mediami, którzy zarządzają energią elektryczną oraz takimi mediami technicznymi, jak sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz i specjalistyczne gazy technologiczne.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

• Audyt energetyczny – optymalizacja kosztów zużycia energii i pozyskanie finansowania
• System monitorowania energii i mediów jako narzędzie do optymalizacji produkcji
• Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
• Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej na przykładzie obiektów przemysłowych
• Sprężone powietrze – metody działań oszczędnościowych, przykłady zrealizowanych projektów
• Kontrola procesów spalania
• Termowizja jako narzędzie wspomagające optymalizację wykorzystania mediów
• Sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć
• Wykorzystanie systemu pomiarowego do monitorowania i analizy wskaźników jakościowych oraz efektywnościowych
Bezpłatne praktyczne warsztaty: „Audyt energetyczny narzędziem do optymalizacji kosztów zużycia energii i pozyskania finansowania" (eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii)

Informacje: www.axonmedia.pl/konferencje/aktualne

Read more

Bezpłatna konferencja dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz utrzymania ruchu. Wydarzenie poprowadzą praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne, skuteczne rozwiązania.

Read more

Termin: 28 marca 2017 r.
Miejsce: Hotel Courtyard, Warszawa
Organizator: BAMT

Bezpłatna konferencja przeznaczona dla dyrektorów firm produkcyjnych, kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki, kierowników serwisu technicznego, specjalistów ds. kontroli jakości, menedżerów ds. utrzymania ruchu, specjalistów ds. lean manufacturing, kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za zakup urządzeń i oprogramowania, informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie, osób odpowiedzialnych za normowanie pracy na stanowiskach.

Przykładowe zagadnienia tematyczne

• MES (Manufacturing Execution Systems) – systemy do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów
• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu
• HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny
• PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu
• PDM (Product Data Management) – zarządzanie dokumentacją techniczną i okołotechniczną produktu
• APS (Advanced Planning System) – zaawansowane planowanie produkcji
• APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji
• EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
• Cloud computing w sektorze produkcji
• Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji
• Technologie mobilne

Informacje: http://gigacon.org

Read more