Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Big Data

Analizy wielkich zbiorów danych

8 marca 2017 r.
Informatyzacja i robotyzacja zrewolucjonizowały produkcję na całym świecie. Z kolei sztandarowym hasłem nowej rewolucji jest Big Data. Wyznacza nowe standardy w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest katalizatorem rozwoju cyfrowej transformacji produkcji.
20 grudnia 2016 r.
Według firmy Zebra Technologies globalni liderzy z sektora opieki zdrowotnej, handlu detalicznego, transportu i logistyki (T&L) oraz produkcyjnego uważają „inteligentne przedsiębiorstwo” za trend definiujący obecną dekadę w przemyśle na całym świecie.
16 września 2016 r.
Według Forrester Insight Driven Business wskaźnik rocznego wzrostu przychodów firm „napędzanych danymi” wyniesie od 27 do 40%. To 10 razy szybciej niż tempo rozwoju globalnej gospodarki.
16 maja 2016 r.
Internet Rzeczy to w polskich przedsiębiorstwach raczej puste hasło niż realna potrzeba – wynika z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Korzysta z niego zaledwie 3% firm. Niewiele więcej, bo 6% przedsiębiorstw zamierza w...
26 lutego 2016 r.
Zgodnie z raportem Accenture Technology Vision 35% przedsiębiorstw inwestuje dziś w technologie cyfrowe, traktując je jako priorytetowe w swojej strategii biznesowej. Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies, odpowiada na pytanie: Co Big Data...
27 stycznia 2016 r.
Biznes wkracza w kolejny etap implementacji narzędzi do analityki wielkich zbiorów danych. Zamierza wykorzystywać jej potencjał częściej oraz w większym zakresie – wynika z badania przeprowadzonego przez Computing Technology Industry Association.
14 października 2015 r.
We współczesnym świecie Big Data przybiera nie tylko na wolumenie danych, ale również na znaczeniu. Szczególną rolę w rozwoju Big Data odgrywa Internet Rzeczy, który pozwala gromadzić dane z kolejnych źródeł i...
29 września 2015 r.
Podejmowanie trafnych decyzji o inwestycjach, które napędzają innowacyjne strategie finansowe może okazać się trudne dla dyrektorów finansowych, pozbawionych wglądu w dane operacyjne. Jest to szczególnie wyzwaniem w świetle tzw. digital disruption.
14 maja 2015 r.
W ciągu najbliższych 3 lat Internet Rzeczy wpłynie na strategię biznesową polskich firm – tak twierdzi niemal 2/3 uczestników Cisco Forum 2015. Badaniem ankietowym Cisco objęto 900 menedżerów i specjalistów IT z...

Temat miesiąca

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych

Z Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu DSR, o strategii rozwoju firmy i przyszłości rozwiązań dla sektora produkcji rozmawia Elżbieta Jaworska

Raport

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro
Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii, które mogą pomóc w ustalaniu optymalnej ceny produktu oraz promocji we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży

KalendariumKonferencje, targi, seminaria

7 czerwca 2017 r.

Automatyzacja i systemy sterowania

Bezpłatna konferencja poświęcona zagadnieniom automatyzacji, która w dobie ciągle rosnącej złożoności procesów technologicznych stała się elementarną częścią optymalizacji produkcji. To bardzo złożona i niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina.

8 czerwca 2017 r.

Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji

Wydarzenie skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w działach produkcji oraz Utrzymania Ruchu. Poprowadzą je praktycy, którzy w wielu firmach wdrożyli rentowne oraz skuteczne rozwiązania UR.

12–13 czerwca 2017 r.

III Forum IBS Poland

Interesujące prelekcje, merytoryczne dyskusje, studia przypadków, uznani eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem prezentujący nowe koncepcje w przemyśle. Innowacyjne i nowe rozwiązania IT to klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle.

22 czerwca 2017 r.

Produkcja Made in Poland na drodze do Przemysłu 4.0

Cykl bezpłatnych webinariów poświęconych najlepszym praktykom polskich firm produkcyjnych, które mają za sobą pierwsze kroki na drodze do realizacji idei Przemysłu 4.0, dla których rewolucja w cyfryzacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych staje się rzeczywistością.