Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Wyniki badania State of Application Delivery 2017: Bezpieczeństwo priorytetem przy wdrażaniu usług aplikacyjnych. Po raz pierwszy w historii bezpieczeństwo wyprzedziło dostępność i stało się priorytetem przy wdrażaniu aplikacji.

Read more

Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks prezentuje pięć trendów w obszarze bezpieczeństwa, które każda firma powinna rozważyć w 2017 r. Czy firmy korzystające z rozwiązań chmurowych wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z tego rozwiązania?

Read more

F5 Technical Center w Warszawie obchodzi pierwszą rocznicę działalności. Jego częścią jest SOC – Centrum Bezpieczeństwa. Firma F5 Networks podkreśla wpływ placówki na tworzenie miejsc pracy, rozwój sektora usług IT oraz przełomowe podejście w zakresie analityki i odpierania ataków.

Read more

Współcześni przestępcy rozwijają strategię szantażowania firm poprzez groźbę przejęcia ich danych lub blokowania dostępu do prywatnych plików. Cyberszantaż to jedno z największych zagrożeń dla firm. Dlatego tak ważna jest wiedza, jak zabezpieczyć firmowy system IT.

Read more

Aby zapobiec oszustwom internetowym, firmy powinny dobrze znać swoją infrastrukturę. Wiedzieć, które miejsca czy aplikacje mogą być podatne na ataki. Powinny również skupić się na edukacji pracowników i współpracy z odpowiednimi partnerami.

Read more

Proces automatyzacji coraz większej liczby zadań z życia codziennego nazywany jest Czwartą Rewolucją Przemysłową, która charakteryzuje się niwelowaniem różnic pomiędzy sferą fizyczną a cyfrową. Czy przeoczamy najważniejszą część Czwartej Rewolucji Przemysłowej?

Read more

Według Gartnera do 2017 r. ponad 50% ataków sieciowych na firmy będzie wykorzystywało protokół SSL. Jak przedsiębiorstwa mogą się ustrzec przed złośliwym oprogramowaniem ukrytym w zaszyfrowanym ruchu – mówi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający w F5 Networks.

Read more

We współczesnym świecie Big Data przybiera nie tylko na wolumenie danych, ale również na znaczeniu. Szczególną rolę w rozwoju Big Data odgrywa Internet Rzeczy, który pozwala gromadzić dane z kolejnych źródeł i analizować nowe aspekty naszego świata.

Read more