Bądź zawsze na bieżąco
Zarejestruj się na newsletter
 • Aktualności
  • Najnowsze informacje z rynku IT dla sektora przemysłowego i nie tylko... Interesujące wydarzenia, ciekawostki z branży. Relacje z konferencji, reportaże z targów
 • Temat miesiąca
  • Artykuł przekrojowy dotyczący najważniejszych wydarzeń miesiąca, potrzeb sektora przemysłowego lub przeznaczonej dla niego oferty IT
 • Analizy
  • Badania rynku
  • Prezentacja wyników badań niezależnych firm badawczo-analitycznych dotyczących rynku światowego, europejskiego oraz polskiego
  • Raporty ITapp
  • Zestawienie oferty sektora przemysłowego na podstawie danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów/dostawców rozwiązań IT w Polsce
 • Polemiki
  • Rozmowa
  • Wywiady z liderami rynku IT na temat strategii działania ich firm, planów na przyszłość, rozwoju oferty dla sektora przemysłowego
  • Okiem eksperta
  • Opinie na temat kondycji sektora przemysłowego i branży IT, trendów i kierunków rozwoju oferty IT
  • Felieton
  • O rynku IT pół żartem, pół serio...
 • Trendy
 • Aplikacje
  • ERP
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami
  • BA/BI
  • Zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji
  • MES
  • Śledzenie oraz nadzorowanie produkcji i przepływu materiałów
  • PLM
  • Zarządzanie cyklem życia produktu
  • CRM
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Sprzęt IT
  • Nowinki techniczne przydatne na hali produkcyjnej i w… gabinetach zarządu
 • Wdrożenia
  • Implementacje
  • Informacje o zawartych kontraktach, zakończonych wdrożeniach
  • Case study
  • Ocena implementacji rozwiązania IT okiem bezpośredniego użytkownika, wdrażającego, dostawcy systemu
 • Potrzeby branży
  • Specjalistyczne rozwiązania
  • Prezentacja oferty IT uwzględniającej specyfikę przedsiębiorstw przemysłowych działających w różnych branżach
  • Green IT
  • Rozwiązania przyjazne dla środowiska, obniżanie zużycia energii, recykling
 • Redakcja

Firma motoryzacyjna Plastic 7A wdraża system IFS Applications 9 w celu wsparcia takich procesów, jak finanse, kadry, CRM, logistyka, produkcja, sprzedaż, remonty i zapewnienie jakości. Oczekuje także redukcji kosztów utrzymania ERP i znacznego wzrostu KPI.

Read more

System IFS Applications będzie wspierać obsługę procesów z zakresu obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) w zakładzie firmy MEPC w Rijadzie (Arabia Saudyjska), który zajmuje się obsługą techniczną silników lotniczych Królewskich Sił Powietrznych Arabii Saudyjskiej.

Read more

Rozwiązanie IoT Business Connector wykorzystuje potencjał Internetu Rzeczy w systemie IFS Applications i rozwiązaniach IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie oraz IFS Enterprise Operational Intelligence.

Read more

W ciągu ostatniego roku 34% nowych klientów firmy IFS zdecydowało się wdrożyć system IFS Applications 9 w chmurze, korzystając z takich zalet rozwiązania, jak elastyczność i efektywność kosztowa.

Read more

IFS Product Estimate Management wzbogaca system IFS Applications o nowe funkcje umożliwiające zarządzanie złożonymi oszacowaniami kosztów, cen i marży podczas przygotowywania ofert handlowych.

Read more

Firma China CAMC Engineering zapewnia swoim pracownikom dostęp do kluczowych informacji biznesowych zawartych w systemie IFS Applications za pośrednictwem WeChat – popularnej platformy komunikacyjnej na urządzenia mobilne.

Read more

Stowarzyszenie absolwentów działające przy MIIT zakończyło pilotażowy projekt wdrożenia systemu IFS Applications 9 do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie firmy IFS wspiera zarządzanie zintegrowaną bazą danych absolwentów uniwersytetu MIIT.

Read more

TC Thomas Consulting wybrał rozwiązanie IFS Enterprise Operational Intelligence, aby umożliwić wizualizację w ramach zarządzania jednostkami zależnymi. Rozwiązanie IFS EOI zwiększy przejrzystość działalności operacyjnej we wszystkich firmach z grupy Thomas.

Read more

Firma Nukon będzie zarządzać kluczowymi procesami biznesowymi z użyciem IFS Applications, który wesprze procesy inżynieryjne i projektowe, zarządzanie produkcją, jakością, sprzedażą, zakupami, finansami, zasobami ludzkimi, projektami i remontami.

Read more

CSR Puzhen Bombardier Transportation Systems postanowiła ujednolicić działalność operacyjną dzięki IFS Applications, który zapewni wsparcie dla krytycznych procesów biznesowych, takich jak produkcja, łańcuch dostaw, zarządzanie projektami, finanse i kadry.

Read more